Zmiany w opłatach za przejazd autostradą

10 czerwca 2021
hello world!

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą przepisy ustawy o autostradach płatnych. Zmianie ulegnie dotychczasowy system poboru opłaty za przejazd autostradą.

Rezygnacja z bramek

Wprowadzane zmiany dotyczą ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2268 z późn. zm.). Zmieni się dotychczasowy system poboru opłaty za przejazd autostradą. Nowe przepisy zakładają rezygnację z manualnego poboru opłat prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Pojawi się możliwość uiszczenia opłaty w dwóch nowych trybach. Mowa o elektronicznym bilecie autostradowym i opłacie pobranej na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu, które będą trafiały do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej. Aby móc skorzystać z tej ostatniej metody płatności, kierowca będzie obowiązany do zainstalowania i uruchomienia stosownego urządzenia lub aplikacji na swoim telefonie. Planowane zmiany mają zapewnić niezakłócony i płynny przejazd autostradą bez konieczności zatrzymywania w Miejscu Poboru Opłat (MPO). Wpłynie to również na komfort kierowców.

Senat się nie zgadza, Sejm przegłosował

Mimo że Senat zanegował nowelę w całości, Sejm odrzucił uchwałę Senatu. W efekcie nowe metody poboru opłat za korzystanie z publicznych autostrad wejdą w życie. Tym samym, aby uregulować płatność, nie będzie się trzeba zatrzymywać przy bramkach. Nowoczesny i efektywny pobór opłaty ma umożliwić likwidację bramek i szlabanów. Tym samym ma ograniczyć powstające często na autostradach z tego powodu zatory. Przygotowane rozwiązanie pozwoli kierowcom na płynne poruszanie się. Nowy sposób poboru opłaty za przejazd będzie działać w ramach Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS – e-TOLL, który już niebawem zastąpi system viaTOLL. Wdrożenie nowego systemu ma nastąpić już na początku czerwca. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują jednak, że stary system viaTOLL ma przestać działać do końca czerwca bieżącego roku. Natomiast nowela wprowadza dłuższy okres do 30 września. 

Zmniejszenie kosztów poboru opłat za przejazd autostradą

W obecnie funkcjonującym systemie poboru opłaty za przejazd autostradą konieczne jest zatrzymanie w Miejscu Poboru Opłat (MPO), pobranie biletu lub wniesienie opłaty i oczekiwanie na podniesienie szlabanu, aby wjechać lub zjechać z autostrady. Tymczasem dzięki wykorzystaniu możliwości systemu e-TOLL zmniejszeniu ulegnie koszt poboru opłaty za przejazd. Nie trzeba będzie już przeznaczać środków na utrzymanie i modernizację infrastruktury towarzyszącej Manualnemu Systemowi Poboru Opłat, czyli bramek autostradowych i ich wyposażenia. W systemie e-TOLL użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich danych, dokumentów i usług po zalogowaniu do konta klienta w dedykowanym dla niego serwisie. Uruchomienie serwisu ma nastąpić na początku czerwca 2021 r. Ułatwienie dla przewoźników ma stanowić ograniczony zakres danych wymaganych do rejestracji w systemie e-TOLL oraz brak konieczności zawierania umowy. 

Metody płatności

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa wprowadzą dwie możliwości opłacania przejazdu autostradą przez pojazdy lekkie (o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony): zakup biletu autostradowego online lub w formie wydrukowanego biletu np. na stacji paliw czy w kiosku, po podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu. Bilet autostradowy każdorazowo będzie obowiązywał w określonym czasie i na danym odcinku autostrady, wskazanym przez kierowcę – a to wszystko na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu przekazywanych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (e-TOLL). Takie rozliczenie opłaty odbywać się będzie z wykorzystaniem nowoczesnych i wygodnych metod płatności. Kierowca będzie musiał jedynie zarejestrować się w systemie oraz zainstalować i uruchomić bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL, stosowne urządzenie OBU – On Board Unit lub ZSL – Zewnętrzny System Lokalizacyjny.

Przeczytaj również: Zmiany w prawie o ruchu drogowym – co przewiduje nowelizacja?

Opłata za przejazd autostradą – kiedy wprowadzone zostaną zmiany?

Rząd poinformował, że chce, aby możliwość rozliczania opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów lekkich z wykorzystaniem aplikacji mobilnej e-TOLL PL została wprowadzona w momencie uruchomienia systemu e-TOLL dla pojazdów ciężkich, czyli już w czerwcu 2021 r. Dla kierowców wnoszących opłatę elektroniczną zostaną udostępnione dedykowane pasy wjazdowe i wyjazdowe na państwowych autostradach. Okres przejściowy po wprowadzeniu nowego systemu poboru opłat drogowych e-TOLL, kiedy równolegle będzie działał jeszcze dotychczasowy system viaTOLL, prawdopodobnie zostanie jednak wydłużony. Być może o miesiąc, maksymalnie o 3 miesiące, do 30 września. Konieczne jest bowiem jeszcze zabezpieczenie usług związanych z funkcjonowaniem systemu viaTOLL.

Kontrola opłacania przejazdów

Obowiązek wniesienia opłaty za przejazd autostradą będzie spoczywał na właścicielu, posiadaczu lub użytkowniku pojazdu. Podstawowym elementem systemu kontroli opłacania przejazdów będą urządzenia (kamery typu OCR) służące do rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Ujawnienie nieprawidłowości we wnoszeniu opłat będzie wynikiem na bieżąco realizowanego procesu automatycznej analizy danych.

Za niewniesienie opłaty za przejazd autostradą, w tym za kontynuację przejazdu autostradą lub jej odcinkiem po upływie daty i godziny końca okresu ważności wskazanych na bilecie autostradowym, od wnoszącego opłatę pobierana będzie opłata dodatkowa. Dla samochodu osobowego opłata ta będzie wynosić 500 zł. Od wnoszącego opłatę pobierana będzie jedna opłata dodatkowa; niezależnie od liczby dokonanych przejazdów autostradą lub jej odcinkiem tym samym pojazdem, w trakcie jednej doby rozumianej jako okres od godziny 0.00 do godziny 24.00 w danym dniu. Opłata dodatkowa nie zostanie natomiast pobrana, jeżeli w terminie 3 dni od dnia zakończenia przejazdu autostradą lub jej odcinkiem zostanie wniesiona opłata za ten przejazd poprzez wykupienie biletu autostradowego.

chevron-down
Copy link