Ekoterroryzm "w obronie starych ścieżek"? - Zniszczenie rzeczy i podpalenie lasu

11 kwietnia 2019
hello world!

Umiemy pływać, ale nikt z nas nie jest ognioodporny.

Graham Masterton – Duch ognia


Zielony Front to anonimowa organizacja, której celem jest obrona lasów i dawnych ścieżek. Tak przynajmniej wynika z listu, który pozostał przy spalonych maszynach leśnych. Straty oszacowano na kilka milionów złotych, a za wykrycie sprawcy wyznaczono nagrodę w wysokości 20 tys. zł.

Podpalenie lasu... w obronie lasu?


Za niszczenie lasu, starych ścieżek i dróg.

Wycofajcie się!

Zielony Front (ZF)

Napis pozostawiony na kartonie przyszpilonym do jednego z drzew w okolicy podpalenia


W Nadleśnictwie Szklarska Poręba doszło do dość dziwnego i bardzo niebezpiecznego wydarzenia. Ktoś podpalił dwie maszyny leśne należące do prywatnego przedsiębiorcy, nota bene warte kilka milionów złotych. Do zniszczenia przyznał się tzw. Zielony Front. Nie wiadomo co to za organizacja i czym się kieruje, ponieważ po popełnionym przez nich czynie bardzo trudno stwierdzić, czy naprawdę chodzi im o dobro lasów i... pradawnych ścieżek.

Do podpalenia doszło we wtorek 9 kwietnia 2019 roku. Sprawca, w celu realizacji swojego zamiaru, polał maszyny ropą i podpalił. Harwester spłonął całkowicie, forwardera udało się uratować, został on jedynie nadpalony.

Warto wspomnieć, że maszyny służyły do usuwania drzew zniszczonych podczas październikowej wichury z 2018 roku. Przez dokonane zniszczenia praca się opóźni, a co za tym idzie, całkowite odnowienie tego terenu nie nastąpi w najbliższym czasie.

Zniszczenie rzeczy, uszkodzenie rzeczy – czym jest?


Taka jest nasza natura. Niszczymy. To cecha charakterystyczna rodzaju ludzkiego.

Victoria Aveyard – Czerwona Królowa


Zniszczenie i uszkodzenie rzeczy nie różni się pod względem jakościowym. Chodzi jedynie o ilość. Obie czynności powodują fizyczne zmiany w strukturze rzeczy. W przypadku, gdy sprawca dopuści się zniszczenia, mamy do czynienia z całkowitym unicestwieniem (np. doszczętne spłonięcie) lub uszkodzeniem o takim stopniu, który wyklucza rzecz z rodzaju i właściwości, do których przynależała (np. nadpalenie, które uniemożliwia naprawę). Uszkodzenie polega na naruszeniu substancji rzeczy bez jej unicestwiania (np. zarysowanie pojazdu).

Rzeczą niezdatną do użytku będzie taka, która nie może spełniać funkcji, do której została przeznaczona. W tym wypadku nie następuje fizyczne naruszenie jej substancji (np. celowe zawirusowanie komputera w firmie). Istotne jest uznanie rzeczy za niezdatną do użytku. W tym celu należy udowodnić, że dla przywrócenia normalnej użyteczności rzeczy potrzebny jest nakład kosztów i pracy (np. skorzystanie z usługi informatyka).

Zniszczenie rzeczy, uszkodzenie rzeczy – kiedy wykroczenie?


Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

art. 124 § 1 - ustawa Kodeks wykroczeń


Każde uszkodzenie rzeczy, doprowadzenie do jej zniszczenia lub uczynienie jej niezdatnej do użytku może stanowić wykroczenie. Żeby tak się stało, szkoda majątkowa nie może przekraczać 500 zł. Ściganie następuje wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego. Jeżeli ktoś poniósł zatem stratę nieprzekraczającą pół tysiąca złotych, to tylko i wyłącznie od tej osoby zależy, czy państwo zacznie ścigać sprawcę.

Zniszczenie rzeczy, uszkodzenie rzeczy – kiedy przestępstwo?


Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

art. 288 § 1 - ustawa Kodeks karny


Własność i posiadanie rzeczy jest objęte szczególnym przedmiotem ochrony. Kiedy sprawca przestępstwa doprowadza do zniszczenia rzeczy, jej uszkodzenia, lub uczyni ją niezdatną do użytku, będzie odpowiadał za przestępstwo. Istotne jest, by szkoda majątkowa przekraczała 500 zł. W przypadku opisywanego podpalenia maszyn leśnych nie ma wątpliwości, że sprawca jest przestępcą. Nie można też w żaden sposób mówić o wypadku mniejszej wagi. Zarówno społeczna szkodliwość, jak i stopień winy sprawcy nie pozwalają w żaden sposób umniejszyć powagi czynu.

Podpalenie lasu – konsekwencje prawne


Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać (…) pożaru (…) podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

art. 163 § 1 ust. 1 - ustawa Kodeks karny


Na terenie całej Polski odnotowano trzeci (najwyższy) stopień zagrożenia pożarowego. Zielony Front zdecydował się podpalić maszyny znajdujące się w środku lasu. Gdyby leśnicy w porę nie zdążyli wezwać straży pożarnej, ogień mógłby się rozprzestrzenić na całą okolicę. Sprawca, dokonując przestępstwa, musiał liczyć się z tym, że jego działanie sprowadzi katastrofę w postaci pożaru.

Sąd Najwyższy podkreślił, że pożar może być traktowany jako zdarzenie powodujące katastrofę w momencie, kiedy ma on charakter żywiołowy. Innymi słowy, ogień musi mieć warunki, by przenieść się na większą liczbę obiektów. Kiedy w okolicy znajduje się las, można mówić o spełnieniu tej przesłanki.

chevron-down
Copy link