L4 od lipca tylko elektroniczne

20 lutego 2018
hello world!

Od 1 lipca 2018 roku znikną papierowe zwolnienia lekarskie. W tym dniu zostaną one całkowicie zastąpione przez e-ZLA - elektroniczne L4. Związane jest to ze zmianą ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Usprawnienie procedury

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekonuje, że elektronizacja ma na celu usprawnienie i uproszczenie czynności związanych z wystawianiem zaświadczeń. Największe znaczenie będzie to miało dla pracowników zatrudnionych u więcej niż jednego pracodawcy. Do tej pory pracownik taki miał obowiązek dostarczenia papierowego zwolnienia do wszystkich zakładów pracy. W przypadku zwolnienia elektronicznego nie ma już tej uciążliwości. Zwolnienie jest automatycznie przesyłane do wszystkich pracodawców, o których pacjent poinformował lekarza.

E-ZLA będzie również udogodnieniem dla lekarzy. Nie będą oni już musieli dostarczać papierowych zwolnień do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani przechowywać ich drugiej kopii. Nie będą też musieli pobierać w placówkach ZUS bloczków formularzy ZUS ZLA.

To również wygoda dla pracodawców. Przedsiębiorca posiadający profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS będzie miał niemal natychmiastową wiedzę o wystawionym przez lekarza zaświadczeniu. Nie będzie więc musiał sprawdzać, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni od jego wystawienia. Nie będzie też musiał przekazywać e-ZLA do ZUSu nawet wtedy, gdy ZUS będzie płatnikiem składek.

Pacjent w systemie

System ZUS zawiera wszystkie informacje o pacjencie. Ma dostęp do jego pracodawców oraz członków rodziny. Po wpisaniu numeru PESEL pacjenta pozostałe dane zapisują się na zwolnieniu lekarskim automatycznie. E-ZLA od razu po wystawieniu przez lekarza trafia do ZUS i tam jest zapisywane. ZUS na portalu PUE ZUS udostępnił lekarzom możliwość podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich bezpłatnym certyfikatem wystawianym przez ZUS.

Pomoc i szkolenia dla lekarzy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało ponadto, że prowadzi szkolenia dla lekarzy oraz "wspiera upowszechnianie elektronizacji zwolnień lekarskich". "Pracownicy ZUS zakładają lekarzom konta w PUE ZUS i pomagają w uzyskaniu bezpłatnego certyfikatu do podpisywania e-ZLA. Prowadzą też przystanowiskowe warsztaty w zakresie wystawiania e-ZLA. Ponadto współpracują z placówkami medycznymi oraz producentami aplikacji gabinetowych w celu dostosowania aplikacji gabinetowych do wystawiania zwolnień" - napisano.

 

chevron-down
Copy link