Konstytucja Biznesu cz. IV - Podsumowanie

11 maja 2018
hello world!

W poprzednich artykułach zostały wyjaśnione poszczególne zmiany dla małych przedsiębiorstw, które weszły w życie 30 kwietnia 2018 roku. Jednakże modyfikacji przepisów, które mają na celu pomoc najmniejszym przedsiębiorcom, jest więcej. W artykule podsumowującym przeczytasz o pozostałych zmianach, równie istotnych z punktu widzenia przedsiębiorcy.

Warto wyróżnić również inne zmiany,  które wprowadza Konstytucja Biznesu. Jest to o tyle istotne, że wiążą się one z pewnymi konsekwencjami dla przedsiębiorców. Na czym jeszcze mogą zyskać osoby prowadzące przedsiębiorstwa?

 1. Zasada „Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”

Przedsiębiorca może prowadzić swoją działalność w sposób dowolny, jeżeli nie narusza to wyraźnie zabronionych przepisów lub ograniczeń.

 1. Przyjazna interpretacja przepisów

Oznacza to, że jeżeli przepisy w prawie przedsiębiorców są niejasne lub niejednoznaczne, będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy.

 1. Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy

Co do okoliczności konkretnej sprawy organ ma ufać w moralność publiczną i etyczne zachowanie przedsiębiorcy. Nie musi udowadniać, że prowadzi działalność uczciwie.

 1. Powołanie rzecznika Małych i Średnich przedsiębiorstw.

O szczegółach i zadaniach rzecznika przeczytasz tutaj.

 1. Zasada proporcjonalności

Dany urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę obciążeń, które nie zostaną uzasadnione. Przykładem może być żądanie przez organ dokumentów, które już posiada.

 1. Możliwość załatwiania spraw urzędowych nie tylko na piśmie

Za zgodą przedsiębiorcy jest możliwość załatwienia niektórych spraw urzędowych za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu.

 1. Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorstw

Zadaniem komisji jest przede wszystkim opiniowanie aktów prawnych, które są istotne dla działalności gospodarczej oraz wypracowywanie wspólnych rozwiązań. W celu realizacji zadań komisji powstanie forum dyskusji o współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a ministerstwami.

 1. Stopniowa likwidacja numeru REGON

Numer REGON będzie wycofywany z obiegu. Numerem głównym, którego przedsiębiorcy będą używać podczas kontaktu z urzędami będzie NIP. Numer NIP będzie również numerem identyfikacyjnym w rejestrze REGON.

 1. Prostszy system podatkowy

Zmiany w podatkach obejmą m.in:

 • Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa będą musiały przechowywać przez 5 lat, a nie tak jak było wcześniej- bezterminowo,
 • Osoby, które odziedziczyły firmę po śmierci właścicieli, nie będą obciążone podatkiem od spadków i darowizn,
 • Ujednolicenie wzorów formularzy podatków lokalnych. Dodatkowo możliwość składania ich w formie elektronicznej,
 • Uproszczenie zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodów,
 1. Możliwość zawieszenia działalności na okres nieokreślony

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pozwala zawiesić działalność w sposób prostszy niż dotychczas. Od marca 2018 roku przedsiębiorca z różnych powodów może zawiesić działalność na czas nieokreślony. Czas ten nie może być jednak krótszy niż 30 dni. Istnieje również możliwość podania z góry terminu wznowienia działalności. Może zdarzyć się jednak, że osoba, która zawiesiła działalność na czas określony zapomni terminu, jaki wskazała do ponownego wznowienia. Nie należy się tym przejmować, ponieważ przed upływem terminu przedsiębiorca dostanie powiadomienie przypominające w formie sms lub e-mail wysłanego przez urząd.

Konstytucja Biznesu przewiduje szereg zmian mających na celu pomoc najmniejszym przedsiębiorcom w prowadzeniu firmy. Konstytucja Biznesu jest jedną z największych ustaw regulujących polski biznes w ostatnich latach.

 

 

chevron-down
Copy link