Dopłaty do paneli słonecznych. Jak złożyć wniosek?

6 września 2019
hello world!

Ministerstwo Energii zakończyło prace legislacyjne związane z programem "Mój Prąd". Od teraz można składać wnioski o dofinansowanie instalacji paneli fotowoltaicznych. Zdaniem Ministra Energii, Krzysztofa Tchórzewskiego, wdrożenie tej instytucji może stać się silnym impulsem do dalszego rozwoju energetyki rozproszonej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych. Jak uzyskać dopłaty do paneli słonecznych?

Dopłaty do paneli słonecznych - ile kosztuje inwestycja?

Głównym celem programu jest zwiększenie populacji instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Budżet całego przedsięwzięcia to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmie do 50% kosztów instalacji. Należy jednak pamiętać, że pomoc otrzymana od państwa nie przekroczy kwoty większej niż 5 tys. zł. Wsparciem zostaną objęte instalacje o mocy od 2 do 10 kW. W praktyce, jeżeli ktoś chce otrzymać 50% wsparcia musi zdecydować się na zainstalowanie paneli do 2 kW. Dlaczego?

Ważne! Każda osoba, która chce otrzymać połowę kwoty w ramach programu powinna pamiętać, że najpierw musi opłacić całość inwestycji. Wsparcie otrzymają Ci, których panele słoneczne są już zamontowane. Poza tym, należy przedstawić dokument, który potwierdzi obecność specjalnego licznika do obsługi instalacji fotowoltaicznej

W Polsce najbardziej popularnym rodzajem mocy paneli słonecznych są te o mocy 4 kW. Ich koszt waha się w granicach od 20 do 25 tys. zł. W tym wypadku państwo nie dokłada jednak 50% a jedynie wskazane 5 tys. zł. Warto jednak pamiętać, że instalując sprzęt o wartości np. 25 tys. zł można odliczyć podatek i dotację jednocześnie. Wtedy całość inwestycji wyniesie "jedynie" 16 tys. zł.

Ważne! Jeżeli ktoś zdecyduje się zapewnić prąd i ogrzewanie, które całkowicie pochodzi "ze słońca" powinien liczyć się z tym, że koszty będą dużo większe, bo aż 50 tys. zł.

Podsumowując, dofinansowanie dostanie każdy, ponieważ nikt nie decyduje się na instalację paneli słonecznych tańszych niż 10 tys. zł. Urządzenie o mocy 1 kw kosztuje w granicach od 4,5 tys. zł do 5,5 tys. zł.

Przeczytaj również:
Czy można anulować przelew?

Dopłaty do paneli słonecznych - od kiedy można składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie instalacji paneli fotowoltaicznych można składać od piątku, 30 sierpnia 2019 roku. Wszystkie dokumenty należy przekazywać w formie papierowej. Nie ma jednak znaczenia, czy wyślemy je pocztą, kurierem, lub złożymy osobiście. W ostatnim przypadku należy udać się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie.

Ważne! Do programu "Mój Prąd" kwalifikują się tylko te inwestycje, których koszty poniesiono od 23 lipca 2019 roku. Datą wiążąca jest ta, w której opłacono fakturę.

Należy pamiętać również, że chociaż inwestycja powinna być opłacona, to sam projekt nie może być zakończony przed ogłoszeniem naboru. Warto jednak zwrócić uwagę, że projekt musi być zakończony w momencie składania wniosku o dofinansowanie. Kiedy więc projekt należy uznać za zakończony? Za taki uważa się instalację przyłączoną do sieci przez dystrybutora. Innymi słowy, wnioski należy składać po:

  • zakupie i montażu instalacji PV,
  • podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii,
  • zainstalowaniu licznika dwukierunkowego.

Dopłaty do paneli słonecznych - jakie dokumenty dołączyć do wniosku

Urządzenia, które są objęte pomocą nie mogą być starsze niż 2 lata. Innymi słowy, wsparcie otrzymają jedynie te osoby, które korzystają z paneli i ich innych niezbędnych części wyprodukowanych co najwyżej 24 miesiące przed instalacją.

Ważne! Projekt nie obejmuje zwiększenia mocy wcześniej zainstalowanej instalacji PV.

Dopłaty do paneli słonecznych - kontrole instalacji

Ministerstwo Energii informuje, że każdy beneficjent jest zobowiązany do udzielenia zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji. Taka kontrola może odbyć się w ciągu 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania. Taka osoba będzie musiała także udzielić zgody na przetwarzanie i opublikowanie swoich danych osobowych, takich jak:

  • imię,
  • nazwisko,
  • miejscowość,
  • moc instalacji.

Ważne! ME podkreśla, że nie przewiduje stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Dopłaty do paneli słonecznych - dokumenty ze strony ministerstwa

chevron-down
Copy link