Czym jest eSkrzynka? Jak ją założyć i obsługiwać?

29 kwietnia 2020
hello world!

eSkrzynka – nowy projekt Ministerstwa Cyfryzacji. Na ten moment usługa jest dostępna od dnia 24 kwietnia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. Dzięki niej Poczta Polska umożliwiła nam odbieranie listów poleconych bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że posiadasz profil zaufany, który bezpłatnie założysz na stronie rządowej. Pamiętaj jednak, że jest to jedynie doraźne rozwiązanie na czas pandemii, które charakteryzuje się pewnymi ograniczeniami – dotyczy jedynie listów poleconych. Takimi zaś nie są pisma z sądów, prokuratur i od komorników sądowych.

Minister ds. cyfryzacji, Marek Zagórski, mówi, że jego resort wraz z Pocztą Polską pracował nad tym projektem od dawna.

"Obecna sytuacja przyspieszyła tylko jego realizację. To kolejny dowód na to, że w czasie, w jakim się znaleźliśmy - cyfryzacja jest naszym sprzymierzeńcem. To także kolejny powód, dla którego warto założyć profil zaufany."

Czym jest eSkrzynka?

eSkrzynka to projekt Ministerstwa Cyfryzacji i Poczty Polskiej. Jego głównym celem było zmniejszenie kolejek na poczcie i zwiększenie bezpieczeństwa obywateli. Każda zainteresowana osoba może teraz odebrać przeznaczony dla niej list polecony za pomocą specjalnego konta, bez wychodzenia z domu. Korespondencja dotrze do nas zatem w podobny sposób, jak dociera do nas poczta e-mail. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że całość przesyłu danych jest w pełni bezpieczna, a tajemnica korespondencji zostaje zachowana.

Umożliwienie założenia eSkrzynki zapewniła ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a dokładniej – art. 15zzu¹ i nast.

"1. Do dnia 30 września 2020 r. w ramach realizacji zadań przeciwdziałania COVID-19 powierza się operatorowi wyznaczonemu (...), świadczenie usługi pocztowej, (...), przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania. (...)

2. Przez usługę pocztową, (...) rozumie się przyjęcie przesyłki poleconej, a następnie jej przemieszczenie i doręczenie w postaci dokumentu elektronicznego do adresata bez konieczności składania własnoręcznego podpisu.

3. Usługa pocztowa, (...) jest przeznaczona dla podmiotów posiadających profil zaufany (...)

4. Przez przesyłkę poleconą rozumie się również przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru, pokwitowaniem odbioru albo elektronicznym potwierdzeniem odbioru."

Jakie listy mogę odebrać za pomocą eSkrzynki?

Przede wszystkim chodzi o zwykłe listy polecone. Za pośrednictwem e-Skrzynki odbierzesz więc prywatne wiadomości, a także korespondencję z urzędu gminy, spółdzielni, czy też wspólnoty mieszkaniowej.

Jakich listów nie mogę odebrać za pomocą eSkrzynki?

Przez eSkrzynkę nie dotrą do Ciebie m.in. pisma z sądów, prokuratur, organów ścigania i komorników sądowych, co – miejmy nadzieję – wkrótce również się zmieni.

Jak utworzyć eSkrzynkę?

Aby otrzymać dostęp do usługi "eSkrzynka", musisz przede wszystkim posiadać profil zaufany. Jeżeli go posiadasz, możesz przejść do następnej części artykułu. Jeżeli chcesz go jednak dopiero utworzyć, polecam Ci zapoznać się z zalinkowanym artykułem. Poniżej znajdziesz również instrukcję w wersji video.

 

Następnym krokiem będzie wizyta na portalu www.gov.pl. Tam również musisz zalogować się do swojego konta – "Mój GOV". Jak zapewne zauważyłeś(aś), na poniższym obrazku przycisk ten znajduje się w prawym górnym rogu. Zalogujesz się przy pomocy utworzonego przez siebie profilu zaufanego lub też eDowodu. W tym drugim przypadku musisz być nie tylko posiadaczem dowodu osobistego wyposażonego w specjalny chip, ale także posiadaczem specjalnego czytnika USB podłączonego do komputera.

 

eSkrzynka - jak ją założyć?

 

Jeżeli już się zalogowałeś(aś), kliknij w zakładkę "Usługi dla obywatela". Tam dokonaj kolejnego wyboru, którym jest "Załóż eSkrzynkę – odbieraj listy polecone". Wypełnij formularz i zaakceptuj regulamin. Nie zapomnij podać adresu swojego zameldowania. Teraz sprawdź swoją pocztę elektroniczną (adres e-mail, który podałeś podczas logowania, np. j.kowalski@gmail.com). Tam znajdziesz dane potrzebne do Twojego pierwszego zalogowania. Aktywuj usługę i zacznij z niej korzystać. To już wszystko!

Usługa jest całkowicie bezpłatna i działa od razu po aktywowaniu.

eSkrzynka w praktyce

Na swojej "ePoczcie" znajdziesz zeskanowaną kopertę oraz jej zawartość. Po miesiącu, liczonym od dnia zeskanowania, przesyłka trafi do Ciebie także w formie fizycznej. Przyniesie ją listonosz i umieści w Twojej fizycznej skrzynce. Nie będzie żadnego awizo, więc nie musisz martwić się o to, że będziesz zmuszony udać się do najbliższej placówki pocztowej.

Zgodnie z art. 15zzu² ust. 2 wspomnianej w niniejszym artykule ustawy, data doręczenia listu będzie liczona od dnia, w którym pobierzesz plik z usługi, jaką jest eSkrzynka. W przypadku gdy tego nie zrobisz, datą skutecznego doręczenia będzie dzień, w którym plik wrócił na skrzynkę adresata. Czas ten jest identyczny jak przy standardowych wysyłkach – 14 dni.

"Datą doręczenia przesyłki jest data zapoznania się przez odbiorcę z dokumentem zamieszczonym na skrzynce elektronicznej adresata. W razie braku zapoznania się dokument uznaje się za doręczony po upływie 14 dni od zamieszczenia dokumentu".

Ważne! Zgodnie z ust. 3 tegoż przepisu, na naszej skrzynce mailowej powinny pojawiać się powiadomienia dotyczące otrzymanej korespondencji.

Tomasz Janka, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej, powiedział, że ta usługa "to gwarancja jakości i najwyższych standardów bezpieczeństwa. To niezwykle istotna zmiana dla wszystkich obywateli, podmiotów publicznych, ale też zmiana dla samej Poczty, która zmienia model biznesowy z tradycyjnego na elektroniczny".

Czy zawsze dostanę mój list polecony?

Ustawodawca, w art. 15zzu³ zastrzegł sobie, że eSkrzynka w niektórych przypadkach może nie dostarczyć nam oczekiwanej przesyłki. Chodzi m. in. o:

  • konieczność doręczenia dokumentu, który nie podlega przekształceniu, a jest w postaci innej niż elektroniczna, jak również wiadomości opatrzone tekstem plastycznym, odbitką pieczęci plastycznej, hologramem lub innym zabezpieczeniem, które nie może być odzwierciedlone w wyniku przekształcenia (wiadomość papierowa, która nie może być w żaden inny sposób dostarczona – np. opisywany wyżej list z sądu)
  • wysłanie rzeczy (tutaj sprawa jest oczywista, nie ma fizycznej możliwości, by tego dokonać)
  • ważny interes publiczny (w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwo, obronność
    lub porządek publiczny),
  • inne przyczyny techniczne (tu niestety operator ma pole do "manipulowania", ponieważ nie określono, czym taka przyczyna może być).

Zaistnienie każdej z powyższych przesłanek ocenia nadawca, czyli Poczta Polska.

chevron-down
Copy link