Imprezy masowe a koronawirus. Co z wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi?

12 marca 2020
hello world!

Wirus z Wuhan paraliżuje świat. W związku ze stale rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 władze wielu krajów wprowadzają różnego rodzaju restrykcje dla obywateli związane z postępującą pandemią. W najbardziej zagrożonych regionach Chin i Włoch zakazano nawet wychodzenia z domów. Polskie władze nie wykazują się aż tak daleko idącą ostrożnością, aczkolwiek pewne drastyczne kroki są już podejmowane. Premier zdecydował chociażby o odwołaniu wszystkich imprez masowych. Imprezy masowe a koronawirus - co trzeba na ten temat wiedzieć?

Imprezy masowe a koronawirus - czy najważniejsze imprezy sportowe zostaną odwołane?

Na dużą powagę sytuacji wskazuje fakt, że o wszystkim zadecydowano na nadzwyczajnym spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Decyzja o odwołaniu wszelkich imprez masowych ma więc w pełni oficjalny charakter. Komunikując ją, premier Mateusz Morawiecki wskazał, że:

Obserwując wszystko wokół i czytając zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, a także w dyskusjach z wieloma naszymi partnerami, premierami, prezydentami innych państw podejmujemy decyzje, które mają na celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ograniczanie jego skutków społecznych, ograniczanie jego skutków przede wszystkim dla zdrowia publicznego.

Rzeczywiście rezygnacja z wydarzeń sportowych i kulturalnych może być jedną ze skuteczniejszych metod walki z rozprzestrzeniającą się epidemią. Przecież im więcej ludzi w jednym miejscu, tym większa szansa na zakażenie - odwołanie imprez masowych jest więc realną możliwością na ograniczenie skutków koronawirusa. Sprawę zdają sobie z tego nie tylko polskie władze, ale również światowi decydenci. We Włoszech zdecydowano chociażby o wstrzymaniu rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy aż do 3 kwietnia. Mówi się nawet o „skasowaniu” całego sezonu, co ostatnio zdarzyło się w trakcie II wojny światowej. Pod znakiem zapytania stoją również letnie igrzyska olimpijskie w Tokio oraz Euro 2020, czyli dwie najważniejsze sportowe imprezy tego lata. Decyzji nadal nie podjęto. Eksperci jednak uspokajają, że jest duża szansa na wygaszenie epidemii w ciągu kolejnych kilku miesięcy.

Odwołane imprezy masowe - koronawirus

Definicja imprezy masowej – rodzaje wydarzeń i ustawowe wyłączenia

Wielkie mecze piłkarskie czy zawody sportowe o charakterze międzynarodowym to bez żadnych wątpliwości „imprezy masowe”. Taki charakter mają jednak również mniej spektakularne wydarzenia. Nie tylko sportowe, ale również kulturalne, rozrywkowe czy czysto towarzyskie. O jakie dokładnie tutaj chodzi? Sam premier Morawiecki słusznie wskazał, że szczegółów należy szukać w ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych. To w niej właśnie znajdziemy definicję tego pojęcia. Konkretnie chodzi tutaj o rozbudowany art. 3 tego aktu prawnego. W jego ust. 1 przeczytamy, że:

Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa, masowa impreza sportowa

Ilekroć w ustawie jest mowa o imprezie masowej – należy przez to rozumieć imprezę masową artystyczno-rozrywkową, masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej, o których mowa w pkt 2-4, z wyjątkiem imprez:

 • organizowanych w:
  • teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
  • szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,
  • w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
 • sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,
 • sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym,
 • zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników,

jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć;

Tutaj mamy do czynienia zarówno z definicją „pozytywną”, jak i definicją „negatywną”. Po pierwsze dowiadujemy się, że do „imprez masowych” zaliczamy tylko wydarzenia o charakterze artystyczno-rozrywkowym oraz sportowym. W zakresie tego pojęcia nie będą się więc mieściły różnego rodzaju zgromadzenia publiczne (protesty) czy wiece polityczne (a przecież mamy okres wyborczy). Czyli wydarzenia rzeczywiście niespełniające potocznej definicji „imprezy”, jako czegoś w swojej istocie rozrywkowego i pozytywnie emocjonującego.

Po drugie, ta część przepisu mówi nam także o wydarzeniach, które nie spełniają definicji imprezy masowej niezależnie od liczby uczestników. Widzimy tutaj, że zachować posiadane bilety mogą chociażby wielbiciele teatru czy kinomaniacy. Zakazem państwowym nie będą też objęte imprezy firmowe czy wydarzenia dla dzieci. Co ciekawe, bez przeszkód mogą odbywać się sportowe wydarzenia dla niepełnosprawnych, w tym również mecze piłki nożnej na wielkich stadionach.

Definicja imprezy masowej – wydarzenia artystyczne i rozrywkowe

Powyższe nie oznacza jednak, że wszystkie imprezy artystyczno-rozrywkowe oraz sportowe – nieobjęte oczywiście wymienionymi wyłączeniami – będą miały charakter masowy. Wszystko zależy bowiem od wielkości wydarzenia i miejsca jego przeprowadzenia. Mowa jest o tym w art. 2 ust. 2-4 omawianej ustawy. Pierwszy z ustępów definiuje masową imprezę artystyczno-rozrywkową jako:

Imprezę o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, która ma się odbyć:

 1. na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,
 2. w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500;

Imprezy masowe a koronawirus

Definicja imprezy masowej – wydarzenia sportowe

Kolejny mówi natomiast o masowej imprezie sportowej, którą jest:

Impreza masowa mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:

 1. stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 300,
 2. terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000.

Osobno potraktowano natomiast masowy mecz piłki nożnej, przez który należy rozumieć:

masową imprezę sportową mającą na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000.

Imprezy masowe a koronawirus - podsumowanie

Podsumowując, imprezą masową będzie wydarzenie artystyczne, rozrywkowe albo sportowe, jeśli organizator przewidział dla publiczności co najmniej:

 • 1000 miejsc przy wydarzeniu plenerowym,
 • 500 miejsc przy wydarzeniu artystyczno-rozrywkowym w budynku,
 • 300 miejsc przy wydarzeniu sportowym w budynku,

chyba że mamy do czynienia z wyłączeniem z art. 3 ust. 1 lit a)-f) ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Z całą więc pewnością w najbliższym czasie nie odbędą się żadne imprezy masowe, w tm większe koncerty – zarówno plenerowe, jak i w klubach. Po znakiem zapytania staną także nawet typowe imprezy taneczne prowadzone przez DJ-ów. Mecze piłkarskie natomiast będą mogły się odbywać, lecz niestety bez udziału publiczności. Tutaj jednak trzeba zaznaczyć, że minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk zasugerowała spółce Ekstraklasa S.A. wstrzymanie rozgrywek. Nie jest to jednak wiążąca decyzja.

Co w takim razie ze zwrotem biletów na imprezy masowe, których odwołanie spowodował koronawirus? Konsumenci będą mogli liczyć na zwrot pieniędzy za bilety na odwołane wydarzenia. Co prawda koronawirus może być uznany za siłę wyższą, ale decyzje rządu już takiego charakteru nie mają. Warto więc skontaktować się z organizatorem i zapytać o stosowną procedurę. W przypadku każdej imprezy zwrot będzie następował zgodnie z jej regulaminem.

chevron-down
Copy link