Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

3 lipca 2019
hello world!

Prawie 3 mln osób w Polsce prowadzi działalność gospodarczą. Stanowi to około 17% wszystkich zatrudnionych w naszym kraju. W jaki sposób można dołączyć do tego grona? Co należy zrobić, by założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jednoosobowa działalność gospodarcza – definicja

Działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 • wytwórcza,
 • budowlana,
 • handlowa,
 • usługowa.

Jest nią ponadto:

 • poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,
 • działalność polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Oprócz tego jednoosobowa działalność gospodarcza musi być prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły.

Cel zarobkowy działalności gospodarczej oznacza, że prowadzimy ją z nastawieniem na zysk. W sposób zorganizowany, czyli dla celu jej prowadzenia, np. wynajmujemy biuro, zatrudniamy księgową, zakładamy stronę internetową. Wykonywanie w sposób ciągły to działanie mające charakter powtarzalny, zmierzający do osiągnięcia konkretnego celu.

Przeczytaj więcej na temat jednoosobowej działalności gospodarczej:
Formy prawne działalności gospodarczych – jednoosobowa działalność gospodarcza

Jak założyć działalność gospodarczą?

Do założenia działalności gospodarczej niezbędne jest wypełnienie formularza CEIDG-1. Można to zrobić na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (formularz dostępny jest tutaj) lub za pomocą e-PUAPu. Formularz potrzebny do założenia działalności gospodarczej można złożyć:

 • osobiście, w urzędzie miasta lub gminy,
 • listem poleconym (poświadczonym notarialnie),
 • elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,
 • elektronicznie, bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego – e-PUAP.

Jak założyć działalność gospodarczą - informacje w formularzu

Co należy zawrzeć we wniosku o rejestrację działalności gospodarczej? Trzeba podać takie informacje jak:

 • data rozpoczęcia działalności gospodarczej – może to być zarówno dzień złożenia wniosku, jak i data przyszła lub data, która już minęła,
 • nazwa prowadzonej działalności – czyli firma; firma osoby fizycznej musi zawierać jej imię i nazwisko,
 • rodzaj prowadzonej działalności wyrażony kodami PKD,
 • forma opodatkowania,
 • informacja, czy przedsiębiorca posiada osobne bankowe konto firmowe, czy też korzysta z konta prywatnego do celów prowadzonej działalności,
 • informacja, kto prowadzi księgowość firmy.

Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej

Jak założyć działalność gospodarczą – rejestracja przez internet

Żeby zarejestrować działalność gospodarczą przez internet, niezbędny będzie profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Ponadto należy założyć konto w systemie CEiDG. Rejestracja jest darmowa. Następnie wybieramy opcję "załóż działalność gospodarczą" i postępujemy zgodnie z komunikatami wyświetlającymi się na ekranie.

Kolejnym etapem jest wypełnienie wniosku CEIDG-1. Wypełnienie wniosku CEIDG-1 przez internet jest o wiele szybsze niż własnoręczne wypełnianie wniosku papierowego. Przy trudniejszych polach znajdziesz podpowiedzi, co w nie wpisać. Pominięte lub źle wypełnione pola (np. błędny nr PESEL) będą zaznaczone na czerwono. Przed wysłaniem system sprawdzi, czy wszystkie pola wniosku o rejestrację działalności gospodarczej zostały wypełnione.

Jeśli przedsiębiorca, który chce założyć działalność gospodarczą, nie posiada NIP i REGON, system przydzieli je automatycznie oraz wyśle je na nasz adres e-mail. Nie potrzeba do tego żadnych dodatkowych formalności. Czas oczekiwania wynosi około tygodnia. W takim przypadku wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o uzyskanie NIP i REGON. Mimo że pola są wymagane (oznaczone gwiazdką), nie trzeba ich wtedy wypełniać. Wniosek należy podpisać profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – rejestracja online i złożenie wniosku w urzędzie

Jeśli przedsiębiorca nie posiada podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego, może wypełnić wniosek online, a następnie złożyć go osobiście w urzędzie miasta lub gminy. Wtedy wniosek można wypełnić bez rejestracji w systemie CEIDG. Wniosek dostępny jest na stronie ceidg.gov.pl.

Po wypełnieniu wniosku na stronie CEIDG pojawi się kod (numer wniosku). Należy go zapisać. Wniosku nie trzeba drukować. W ciągu 7 dni należy iść do urzędu miasta lub gminy i podać urzędnikowi spisany kod (numer wniosku). Urzędnik odnajdzie wniosek, wydrukuje i przekaże przedsiębiorcy do podpisania.

Jako dzień złożenia wniosku liczy się data jego podpisania.

Przeczytaj również, kiedy możesz prowadzić działalność nierejestrowaną:
Działalność nierejestrowana a sanepid – kiedy potrzebna zgoda?

Jednoosobowa działalność gospodarcza – co po rejestracji?

Po rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej należy pamiętać o jeszcze kilku ważnych obowiązkach, na przykład:

 • zgłoszenie do ZUS – część zgłoszeń można zrobić przy okazji wypełniania wniosku o wpis do CEIDG,
 • rejestracja VAT – jeśli przedsiębiorca zamierza być płatnikiem VAT; część zgłoszeń można zrobić przy okazji wypełniania wniosku o wpis do CEIDG,
 • rejestracja kasy fiskalnej,
 • wpis do rejestru działalności regulowanej/zezwolenia/koncesje – do prowadzenia wielu rodzajów działalności potrzeba konkretnych koncesji lub zezwoleń (np. w gastronomii, przewozie osób, budownictwie).

Jak założyć własną działalność gospodarczą

 

chevron-down
Copy link