Prawo Cywilne

Prawo Cywilne

Wierzyciel może przenieść swoją wierzytelność bez zgody dłużnika

Zgodnie z art. 509 § 1 i 2 KC wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z tą wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Wskazać też należy, że wedle art. 510 […]

Pozostałe, Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne

Wycinanie drzew, a sprzedaż nieruchomości.

Nowelizacja Ustawy o ochronie przyrody z 11 maja 2017 roku, która weszła w życie 17 czerwca 2017 roku – w szczególności art. 83 a – 89 w/w Ustawy – wprowadziła istotne modyfikacje dotyczące wycinki drzew dokonywanej przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z uzasadnieniem do […]

Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne

12 lipca – nowe święto

W naszych kalendarzach możemy zapisać nowe święto. Dzięki podpisowi Prezydenta pod ustawą, w dniu 12 lipca, obchodzić będziemy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. To święto państwowe ma na celu upamiętnienie wszystkich mieszkańców wsi polskich, którzy podczas II  wojny światowej wykazywali się odwagą oraz patriotyzmem. Pamiętna data Data 12 lipca […]

Prawo Cywilne

20 tys. zł zadośćuczynienia za przypadkową kremację zwłok

Właścicielka zakładu pogrzebowego za spopielenie ciała wbrew woli syna nieboszczki zapłaci w ramach zadośćuczynienia 20 tys. złotych. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 862/17) stwierdził, że jest to naruszenie prawa kultu osoby zmarłej. Sytuacja miała miejsce w I kwartale 2015r. Dnia 9 lutego powód podjął decyzję o zorganizowaniu uroczystości pogrzebowych. […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Cesja wierzytelności, a dochodzenie praw

Sąd Okręgowy w Katowicach sygn.akt XIV GC 541/16/BS w wyroku z dnia 14 września 2017r. stwierdził, iż podmiot, który dokonał cesji wierzytelności przyszłej na bank jako zabezpieczenie udzielonego kredytu, nie może dochodzić wierzytelności bezzwrotnego przelewu. W języku procesowym stwierdzono, iż podmiot taki nie posiada legitymacji czynnej w procesie. W praktyce […]

Prawo Cywilne, Prawo Finansowe i Bankowe

Umowa kredytowa ważna, klauzule indeksacyjne niedozwolone

W wyroku z dnia 11 września 2017r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli sygn. akt II C 2057/16 orzekł w sprawie ważności umowy kredytowej. Umowa ta zawierała postanowienia w postaci tak zwanych klauzul indeksacyjnych. Sąd uznał umowę kredytu za ważną. Zakwestionowane zostało jednak stosowanie klauzul. Stanowisko Sądu Zdaniem  Sądu kredyt […]

Podatki, Prawo Cywilne

Kapitał zapasowy w spółkach osobowych

Przepisy dotyczące spółek osobowych (KSH, URach) nie przewidują obowiązku tworzenia w nich kapitału zapasowego czy rezerwowego, nie regulują także kwestii dopuszczalności ich tworzenia.  Tworzenie kapitału zapasowego w spółkach osobowych jest jednak powszechnie przyjętą praktyką… Brak takich przepisów nie oznacza jednak, iż kapitał zapasowy w spółkach osobowych nie może być tworzony. Przeciwnie trzeba zaznaczyć, […]

Prawo Cywilne

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów staje po stronie klienta

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów staje po stronie klienta W wyroku z dnia 7 lipca 2017r. (XVII Amc 1799/16) w swojej sentencji przyjął, że wzorzec umowy zawierający niniejszą treść: W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień, jest niedozwolony. Czego dotyczyła […]

Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne

Czy w świetle polskiego prawa możliwe jest leczenie bez zgody pacjenta?

Nie do końca wiadomo – czy jest to związane z trendem powrotu do natury, lękiem przed szpitalem, bezkutecznymi terapiami farmakologicznymi, czy też operacjami i mozolną rekonwalescencją. Coraz więcej chorych decyduje się jednak na zaprzestanie leczenia farmakologicznego i operacyjnego. Popularne stają się natomiast terapie zastępcze. Mówiąc terapia zastępcza, ma się na […]

Prawo Cywilne

Upływ terminu użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie

Rzecznik Praw Obywatelskich działając na podstawie art. 16 ust.2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o RPO w zw. z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym, zwrócił się z następującym pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego: „Czy upływ terminu, na jaki zostało ustanowione prawo użytkowania […]