Rada Gabinetowa się nie odbędzie. Minister z koronawirusem

17 marca 2020
hello world!

Zaplanowana na dziś Rada Gabinetowa zostaje anulowana w związku z wdrożeniem procedur związanych z zarażeniem koronawirusem ministra Michała Wosia - powiedział prezydent Andrzej Duda. Dziś (tj. we wtorek 17 marca 2020 r.) miała się odbyć Rada Gabinetowa, czyli specjalne posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta. Niestety spotkanie nie odbędzie się ze względu na stwierdzenie koronawirusa u członka rządu ministra Michała Wosia. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że spotkanie zostaje przełożone na jutro, ale najpierw pozostali członkowie rządu muszą zostać poddani badaniom.

Stan epidemiologiczny znacznie utrudnia zachowanie standardowych stosunków pomiędzy stronami stosunków cywilnoprawnych. Utrudnia również funkcjonowanie spółek. Mowa głównie o terminach i obecności organów spółek na posiedzeniach. To, jak sobie z tym poradzić, jest na etapie debaty publicznej i dyskusji w Rządzie. Jednakże już klarują się najbardziej prawdopodobne i najlepsze rozwiązania.

Po pierwsze, rząd chce uznać epidemię za siłę wyższą. Warto wspomnieć, że kategoria siły wyższej nie jest zdefiniowana w polskim Kodeksie cywilnym. Samo pojęcie siły wyższej według słownika PWN oznacza „zdarzenie, którego nie można przewidzieć ani któremu nie można zapobiec”. Właśnie na taki przypadek w związku z koronawirusem będzie można się powołać. Pozwoli to przede wszystkim na wstrzymanie biegu terminów procesowych. Podobne rozwiązania mogą być już stosowane na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego, ale nie były obowiązkowe i na pewno mogły nasuwać się wątpliwości, czy obecny stan epidemiczny jest wystarczającą przesłanką do ich stosowania.

Prawdopodobnie zmiany dotkną również Kodeksu spółek handlowych. Do tej pory w prawie spółek handlowych wymagano fizycznej obecności na posiedzeniach. W świetle dostępnych rozwiązań technologicznych nie wydaje się  to konieczne. Epidemia w Polsce dała impuls do zmiany tego prawa i dopuszczenia spotkań za pośrednictwem internetu i telefonu oraz do pisemnego podejmowania decyzji. Warunkiem koniecznym jest to, że umowa spółki tego nie zabrania. Kwestia tych unormowań jest bardzo pilna, ponieważ do końca marca spółki (z wyjątkiem spółek cywilnych) muszą przyjąć sprawozdanie finansowe, które już wysyła się w formie elektronicznej.

Obie propozycje można nazwać „pakietem pomocowym” dla najpilniejszych problemów spowodowanych zaleceniami kwarantanny w Polsce.

chevron-down
Copy link