Jak długo można nie płacić rachunków?

Avatar
Autor: Alma Asuai
31 lipca 2019
hello world!

Nie namawiamy do niepłacenia rachunków, wręcz przeciwnie. Jednak co zrobić, jeżeli ktoś niespodziewanie straci płynność finansową i przesunięcie daty płatności mogłoby być chwilowym wybawieniem? Regulacje prawne zakładają możliwość spóźnienia, jednak dłuższe ignorowanie obowiązku zapłaty za rachunki może mieć poważne konsekwencje.

Polacy są coraz bardziej zadłużeni. To nie powinno dziwić, skoro jesteśmy najtańszymi pracownikami w całej Europie, przy czym koszty życia w skali średnich zarobków są relatywnie wysokie. Eksperci KRD wskazują, że przeciętny Polak ma do oddania firmie pożyczkowej średnio 4531 zł. W 2015 r. było to prawie o połowę mniej – 2451 zł. Spóźnienia z płatnościami za rachunki, jak się okazuje, są dość częste. 

Niepłacenie rachunków za prąd, gaz, ogrzewanie

Zasady dotyczące gazu, energii elektrycznej i ciepła w gospodarstwach domowych są regulowane przez prawo energetyczne. Zgodnie z przepisami z opłatą za wyżej wymienione można się spóźnić 30 dni. Po tym czasie dostawca ma prawo odciąć od lokalu prąd, gaz lub ogrzewanie. To nieszczęśliwe wydarzenie musi poprzedzić pisemne powiadomienie o zamiarze wstrzymania przepływu. Po otrzymaniu takiego pisma mamy 14 dni na zapłacenie rachunku wraz z odsetkami. Jak szybko po zapłaceniu wszystko wróci do normy? Po uregulowaniu płatności przedsiębiorstwo energetyczne, jest zobowiązane niezwłocznie wznowić dostawę energii. 

Przeczytaj również:
Czy można anulować przelew?

Czy można odciąć dostęp do wody?

Dostęp do wody jest jednym z podstawowych praw człowieka. Nie znaczy to jednak, iż można wymigać się od uiszczania za nią rachunków. Ta kwestia ma źródło regulacji w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli ktoś nie zapłaci rachunków za pełne dwa okresy obrachunkowe.

Odcięcie wody zostanie poprzedzone wezwaniem do zapłaty i poinformowaniem dłużnika o naliczonych odsetkach. Po upływie 20 dni od dostarczenia takiego pisma przedsiębiorstwo-kanalizacyjne blokuje dostęp. Warto nadmienić, że dostawca wody jest zobowiązany do udostępnienia punktu zastępczego poboru wody pitnej. Trzeba jednak pamiętać, że punkt ten wcale nie musi być blisko pozbawionego wody lokalu i że o jej transport do mieszkania trzeba zadbać samodzielnie. Punkty poboru wody mają wyznaczone godziny otwarcia i nie funkcjonują całodobowo.

Aby uzyskać ponowne przyłączenie do wody trzeba uregulować należność wraz z odsetkami, zapłacić za ponowne przyłączenie i złożyć wniosek o przywrócenie dostawy. Wysokość kwoty, którą trzeba zapłacić za ponowne przyłączenie zależy od gminy i konkretnego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. Ceny wahają się od 150 do 350 zł.

Niepłacenie rachunków za media

Media takie jak tv, telefon i internet są regulowane przez prawo telekomunikacyjne. Nie sprecyzowano w nim, kiedy usługodawca może zaprzestać świadczenia usług. Ta informacja znajduje się w regulaminie świadczenia usług i w umowie zawieranej z operatorem. 

Zaleganie z czynszem

Każda spółdzielnia ma własne regulacje dotyczące zalegania z płatnością za czynsz. Zgodnie z ogólną procedurą spóźnialski lokator otrzyma najpierw ponaglenie i pisemne wezwanie do zapłaty. Jeżeli to nie zadziała, sprawa zostanie skierowana do sądu w celu windykacji, a lokator znajdzie się na liście Krajowego Rejestru Dłużników (dalej KRD). Mniejsza spółdzielnia, zarządzająca dajmy na to 15 mieszkaniami, może pod względem ściągania płatności funkcjonować zupełnie inaczej niż wielka, ale jedno jest pewne, nie da się uciec od płatności czynszu. 

Windykacja

Czym jest windykacja należności? To zbiór czynności prawnych mający na celu zmotywowanie dłużnika do spłaty zobowiązań. Mamy dwa rodzaje windykacji – polubowną i sądową. Windykacja polubowna to np. pisemne wezwanie do zapłaty, natomiast windykacja sądowa, jak sama nazwa wskazuje, jest sformalizowaniem sprawy w sądzie. Wykorzystuje się ją, jeżeli dłużnik zignorował polubowne próby rozwiązania sprawy. Wiąże się też z wpisaniem owego dłużnika na listę KRD. Po wydaniu wyroku przez sąd osoba zadłużona zostaje zobowiązana do natychmiastowej spłaty zadłużenia i pokrycia kosztów postępowania sądowego. Jeżeli tego nie zrobi, wierzyciel może zgłosić się do komornika sądowego, a ten  przeprowadzi przymusowe zajęcie mienia dłużnika. Od zajęcia konta przez konfiskatę samochodu aż po zabranie rasowego psa. Jedno jest pewne, lepiej nie zwlekać z zapłaceniem rachunków.

chevron-down
Copy link