Koszt najmu w centrach handlowych obniżony o 90%

23 marca 2020
hello world!

Z powodu epidemii rząd planuje ingerencje w warunki umów o wynajem obiektów handlowych. Dzięki nowej wersji „specustawy” znacznie wydłużą się terminy wynajmu. Zostanie również obniżony koszt najmu. Będzie dużo taniej, niestety nie dla wszystkich.

22 marca ukazał się poprawiony tekst „specustawy”, czyli polskiej ustawy z dnia 2 marca 2020 dotyczącej szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zmiany są konieczne, ponieważ przedsiębiorcy tracą na zaleceniach kwarantanny. Nie mogą prowadzić swoich biznesów i coraz częściej domagają się rekompensaty od państwa.

W związku z tym rząd opracowuje rozwiązania mające na celu zminimalizowanie strat w gospodarce („Tarcza Antykryzysowa”). Najnowsze przepisy dotyczą obiektów handlowych i wprowadzają takie rozwiązania jak: obniżenie o 90% czynszu dla niektórych lokali handlowych oraz dostosowanie terminów umów do realiów funkcjonowania podczas epidemii.

Dla kogo obniżony koszt najmu?

W kwestii wysokości czynszu ustawa mówi:

Art. 15ze. 1. W przypadku, gdy działalność najemcy powierzchni w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii została zakazana lub ograniczona na podstawie przepisów prawa, a najemca działalności tej nie prowadzi, wysokość czynszu najmu za ten okres ulega obniżeniu o 90% w stosunku do czynszu przysługującego wynajmującemu na podstawie umowy, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy obniżenie czynszu.

Warto zwrócić szczególną uwagę na pierwsze zdanie przepisu, w którym określony jest jego adresat – obiekty handlowe o powierzchni powyżej 2000 m2. Oznacza to, że z nowej stawki skorzystają głównie wynajmujący lokale w galeriach handlowych. Przy czym nie ma znaczenia, jak dużą przestrzenią dysponuje wynajmujący. Zapłaci on 90% mniej za wynajem, pod jedynym warunkiem, że jego działalność znajduje się w budynku handlowym o podanej powierzchni.

Przeczytaj również:
Koronawirus a działalność gospodarcza – pakiet osłonowy dla przedsiębiorców

Umowy o wynajem przedłużone

W temacie terminów umów o wynajem z pomocą przychodzi nam art. 31t.

1. W przypadku, gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia… o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych. Przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy.

Z tego zapisu wynika, że umowy najmu zostaną przedłużone do 30 czerwca 2020 r. Co ważne, nie dotyczy to wynajmujących, którzy mieli wcześniej zaległości z regulowaniem jakichkolwiek opłat związanych z użytkowaniem lokalu, a umowa musi być zawarta na co najmniej pół roku. Należy pamiętać, że umowy nie będzie można przedłużyć, jeżeli najemca nie zastosował się do zakazu prowadzenia działalności na podstawie rozporządzeń o stanie epidemii czy o stanie zagrożenia epidemicznego.

Kogo pomija ustawa?

Niestety, ustawa nie mówi nic o lokalach, które są oddzielone od galerii handlowych lub takich, które mieszczą się w budynkach mieszkalnych. Takie lokale stanowią zdecydowaną większość polskich firm gastronomicznych, które na mocy ustawy musiały zmienić formę funkcjonowania, ograniczając się tylko do sprzedaży na wynos. Z powodu mniejszego ruchu podczas kwarantanny i tak nie jest to rozwiązanie przynoszące lokalowi zyski. Równie źle sytuacja wygląda z pozostałymi usługami.

chevron-down
Copy link