Organizacja wyjazdu turystycznego – o czym należy pamiętać?

9 marca 2020
hello world!

Sezon turystyczny trwa obecnie przez cały rok. Dla bogacącego się społeczeństwa dostępne są już nie tylko wczasy nad Bałtykiem. Z pomocą przychodzą również linie lotnicze, które obniżają ceny zagranicznych połączeń do wartości właściwych raczej dla biletów do kina. Jako że w związku z tym podróżują niemal wszyscy, rośnie popyt na wiedzę o prawnych i organizacyjnych aspektach wycieczek. Dekalog bezpiecznego i dobrze zorganizowanego turysty stworzyło ostatnio Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych. Co się w nim znalazło?

Dlaczego i dla kogo stworzono ten zestaw wskazówek

Ogłoszony ostatnio dokument jest oczywiście jedynie listą zaleceń i wskazówek. Jego rangę podnosi jednak akceptacja wiceministra rozwoju Andrzeja Gut-Mostowego, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. promocji polskiej marki. Ponadto merytoryczna treść została przygotowana w oparciu o całkiem wciąż nową ustawę z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Mimo że ten swoisty dekalog został przygotowany przez przedstawicieli biur podróży i z myślą o wycieczkach zorganizowanych, przyswoić go sobie powinien również turysta organizujący wypoczynek we własnym zakresie. Dzięki temu zaplanowany wyjazd najprawdopodobniej przebiegnie bez żadnych stresów, nawet jeśli na miejscu przytrafi się coś niespodziewanego.

Dlaczego w ogóle powstał taki dokument? Szefowie stowarzyszenia OSAT wskazują, że wspomniany wyżej akt prawa powszechnego nakłada na każdego agenta turystycznego liczne obowiązki informacyjne. Powinny być one spełnione przed wyjazdem klienta biura na wymarzony wypoczynek, a najlepiej jeszcze przed podpisaniem umowy czy kupnem biletów lotniczych. Organizator wycieczki powinien przekazać informacje dotyczące – przede wszystkim – ubezpieczeń, procedury wyjazdowej czy opieki zdrowotnej na miejscu. Przykazania turysty w pewnym stopniu wyręczają w tym zakresie agentów turystycznych oraz stanowią dla nich przypomnienie o najważniejszych sprawach.

Przed zakupem wycieczki przeczytaj wszystkie dokumenty

Twórcy przykazań turysty w pierwszej kolejności zwracają uwagę na konieczność dokładnego przestudiowania najważniejszych dokumentów przed podpisaniem umowy turystycznej czy nabyciem biletów lotniczych. Trzeba wziąć pod uwagę, że przeczytanie wszystkich regulaminów czy załączników do umowy może trwać nawet dłużej niż lot do wymarzonego celu. Najważniejsze wydaje się tutaj poznanie warunków ewentualnej rezygnacji z podróży czy przesłanek jej odwołania przez organizatora. Zdarza się chociażby, że biura podróży chcą dobrze zabezpieczyć się na wypadek niewystarczającej liczby chętnych turystów i zastrzegają z tym związane przyczyny skasowania podróży ze swojej oferty.

Kupując bilety na samolot, trzeba z kolei dokładnie przeczytać informacje o opłatach dodatkowych. Sam przelot często kosztuje bowiem niewielkie pieniądze. Szczególnie, jeśli jest oferowany przez tzw. tanie linie lotnicze, czyli przede wszystkim Wizzair i Ryanir. Problem w tym, że w cenie biletu nie jest uwzględniony chociażby bagaż rejestrowany czy nawet podręczny większy niż torba na laptopa. Brak dopłaty za konkretne miejsce skutkuje z kolei przydzieleniem losowego fotela. Przy czym, dziwnym trafem, system najczęściej rozmieszcza osoby z jednej rezerwacji jak najdalej od siebie. Warto też pamiętać, że przewoźnicy niskokosztowi najczęściej latają na lotniska oddalone o kilkadziesiąt kilometrów od miasta wskazanego na bilecie. Dość wspomnieć, że lotnisko Warszawa-Modlin znajduje się w Nowym Dworze Mazowieckim, który ze stolicą nawet nie sąsiaduje.

Sprawdź dokumenty podróżne i zasady wjazdu

OSAT dalej dużo miejsca poświęca problematyce dokumentów podróżnych czy wiz wjazdowych. Obecność Polski w Unii Europejskiej i otwarcie granic nie oznacza możliwości podróżowania bez podstawowych dokumentów potwierdzających tożsamość. Wewnątrz tzw. strefy Schengen możemy poruszać się bez kontroli granicznej i odprawy paszportowej. Ważny dowód osobisty musimy mieć jednak zawsze przy sobie. Dotyczy to niemal wszystkich państw unijnych oraz kilku krajów, które do tych struktur nie należą. Chodzi tutaj chociażby o Norwegię czy nawet Gruzję, która przecież leży na pograniczu Europy i Azji.

Wjazd do wszystkich innych krajów świata wymaga natomiast posiadania paszportu. Co więcej – na co szczególną uwagę zwracają agenci turystyczni – najczęściej musi być on ważny co najmniej jeszcze pół roku, licząc od planowanej daty powrotu. W niektórych krajach okres ten wynosi nawet 12 miesięcy. Oczywiście w pewnych przypadkach dodatkowo potrzebna będzie wiza. Nie jest to jednak regułą. Polski paszport uprawnia bowiem do bezwizowego wjazdu na terytorium aż 176 krajów, co daje nam 14. miejsce w światowym rankingu „siły paszportu”. Jeśli jednak dodatkowy dokument będzie potrzebny, należy pamiętać o jego zdobyciu z odpowiednim wyprzedzeniem. Przeważnie też konieczne będzie osobiste udanie się do ambasady (a więc przyjazd do stolicy) i uiszczenie opłaty sięgającej kilkuset złotych. Czasami natomiast wizę można otrzymać na granicy albo poprzez pośrednika  (uwaga na naciągaczy!).

Na koniec warto w tym zakresie pamiętać, że o posiadanie ważnych dokumentów podróżnych powinien zadbać sam turysta. Organizator wycieczki nie ma tutaj żadnych obowiązków, chociaż w niektórych przypadkach oferuje pośrednictwo przy wypełnieniu formalności związanej z wizą czy pomoc w uzyskaniu ważnego paszportu.

Wykup ubezpieczenie

Kolejne kwestie podnoszone przez agentów dotyczą szeroko pojętego bezpieczeństwa podróżnych. Chodzi tutaj o sprawy związane ze zdrowiem, samym przejazdem czy przelotem oraz zagrożeniami czyhającymi na turystów w miejscu docelowym. Po pierwsze, OSAT zaleca wykupienie ubezpieczenia o szerokim zakresie. Chodzi tutaj przede wszystkim o ubezpieczenie zdrowotne i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Trzeba pamiętać, że samo członkostwo w polskim NFZ nie uprawnia do bezkosztowego leczenia na całym świecie. Jeśli podróżujemy w ramach Unii Europejskiej, konieczne jest wyrobienie bezpłatnej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Jest ona do uzyskania od ręki w wojewódzkich oddziałach NFZ.

W przypadku natomiast wyjazdu do innych krajów polecane jest wyposażenie się w prywatne ubezpieczenie medyczne. Oferują je największe towarzystwa ubezpieczeniowe. Proponują one najczęściej kompleksową opiekę w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia. Warto wykupić nie tylko ubezpieczenie kosztów leczenia, ale również OC czy NNW. Ta pierwsza polisa chroni przed odpowiedzialnością za wyrządzenie szkody innej osobie. Ta druga pozwala zaś na uzyskanie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Dodatkowo można pomyśleć także nad ubezpieczeniem bagażu, rezygnacji z podróży czy odwołanego lotu. Przy tej ostatniej kwestii warto pamiętać, że przepisy unijnego rozporządzenia pozwalają na uzyskanie stosownych rekompensat również bez konieczności wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.

Należy jednak zauważyć, że najdroższe pakiety ubezpieczenia nie zawsze są tymi najbardziej optymalnymi w danej sytuacji. Jeśli chociażby całą trasę mamy przejechać wypożyczonym samochodem, może warto zrezygnować z turystycznej polisy OC (takie ubezpieczenie dostaniemy przy wynajęciu auta). Jadąc do tanich krajów, można również pozwolić sobie na zredukowanie sumy ubezpieczenia z tytułu kosztów leczenia. Często zdarza się także, że ochronę na wypadek zdarzenia w podróży jako dodatek zapewnia nam posiadane już ubezpieczenie mieszkania, samochodu czy kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenie wypożyczonego samochodu

Na koniec dwa słowa na temat ubezpieczenia wypożyczonego samochodu. Trzeba tutaj pamiętać, że w każdym kraju zasady z tym związane mogą wyglądać zupełnie inaczej. Czasami polisę wykupuje się bowiem na kierowcę, a nie na samochód. Oznacza to, że w niektórych przypadkach wypożyczalnie mogą nie oferować w podstawowym pakiecie nawet ubezpieczenia OC. Dlatego zawsze trzeba o to dopytać. Dla własnego spokoju i bezpieczeństwa warto wykupić nie tylko standardowe opcje, ale również pełne zniesienie udziału własnego na wypadek kolizji (tzw. LDW czy CDW). Niektóre ubezpieczenia, nawet jeśli przynależą do wypożyczonego samochodu, przewidują bowiem częściowe pokrywanie szkód przez najemcę.

Pamiętaj o zdrowiu i bezpieczeństwie

Ubezpieczenie wykupuje się oczywiście na wypadek wystąpienia niechcianego i niespodziewanego zdarzenia podczas podróży. Warto natomiast zrobić wszystko, aby uniknąć konieczności skorzystania z polisy. Pewne działania o charakterze profilaktycznym mogą być podjęte jeszcze na długo przed wyjazdem. Przedstawiciele OSAT zwracają tutaj szczególną uwagę na kwestie szczepień ochronnych oraz sytuacje polityczną i zwyczaje krajów goszczących.

Zalecają przede wszystkim jeszcze przed wyborem wycieczki odwiedzić stronę internetową MSZ, a konkretnie zakładkę dotyczącą interesującego nas kraju docelowego. W aktualizowanych na bieżąco komunikatach znajdziemy wszystkie podstawowe informacje, nie tylko na temat bezpieczeństwa czy zdrowia publicznego, ale również przepisów ruchu drogowego czy religii dominującej na danym terytorium. Turysta przeczyta chociażby o aktualnych zagrożeniach terrorystycznych w danym kraju, panujących epidemiach (chociażby koronawirusa), poziomie przestępczości czy problemach związanych z kwestiami obyczajowymi. Na tej podstawie można albo wyeliminować niebezpieczny kraj z listy marzeń, albo lepiej przygotować się do wyjazdu. Warto także przejrzeć internetowe fora pod kątem bezpieczeństwa w okolicy, w której planujemy nocować. W większości dużych miast znajdziemy bowiem zarówno dzielnice spokojne i przyjazne, jak i przerażające nawet dla przestępców.

Drugim zaleceniem OSAT jest odwiedzenie strony internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego. Znajdziemy tutaj informacje o szczepieniach obowiązkowych i zalecanych przed wyjazdem do danego kraju. Tutaj warto pamiętać, żeby wiedzę na ten temat zdobyć nawet kilka miesięcy przed podróżą. Niektóre szczepienia musza być bowiem wykonane kilkukrotnie i w dużych odstępach czasu. Kwestii tej nie można bagatelizować. Bez zaświadczenia o ochronie przed pewnymi chorobami można bowiem nie zostać wpuszczonym do niektórych krajów. Poza tym, w oferowanych na rynku polisach ubezpieczeniowych można znaleźć wyłączenie odpowiedzialności za pokrycie kosztów leczenia przy braku odpowiednich szczepień.

Jeszcze raz sprawdź warunki wycieczki i baw się z głową

Pozostałe zalecenia OSAT dotyczą głównie wyjazdów zorganizowanych. Agenci przypominają, że impreza turystyczna rozpoczyna się w dniu wyjazdu/wylotu, a kończy – w dniu przyjazdu/przylotu. W ramach tego okresu organizator wycieczki odpowiada za jej poprawne zrealizowanie i ewentualne szkody poniesione z jego winy przez klientów. OSAT zwraca również uwagę, że godziny wyjazdu i powrotu podane w umowie o imprezę turystyczną są godzinami przybliżonymi i mogą ulegać zmianom. Należy przy tym pamiętać o obowiązku ich potwierdzenia. Trzeba także mieć na względzie szczegółowe zapisy w dokumentach podróżnych oraz limity bagażowe w przypadku imprez turystycznych realizowanych na lotach charterowych.

Twórcy dekalogu zauważają również, że doba hotelowa zaczyna się o godz. 14.00, a kończy do godz. 10.00 w większości krajów na świecie. Bez względu na czas przylotu i wylotu z destynacji. Świadczenia hotelowe czy wyżywienie, nawet mając wykupioną opcję all inclusive, mogą się różnić w hotelach ze względu na kraj i standard obiektu. Programy zwiedzania są ramowe i mogą ulegać zmianom ze względu na szczególne wydarzenia i inne warunki.

OSAT przypomina również zapisy ustawowe, zgodnie z którymi organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej. O niezgodnościach umowy z realizacją wycieczki należy niezwłocznie zawiadomić biuro podróży, najlepiej jeszcze w trakcie trwania imprezy turystycznej. Po powrocie trzeba dopełnić formalności zawartych w warunkach uczestnictwa, aby nie stracić szansy na otrzymanie odszkodowania czy zwrot pieniędzy.

Ostatnia informacja OSAT dotyczy ochrony danych osobowych podróżnych. Agenci przypominają o obowiązującym rozporządzeniu unijnym, zgodnie z którym administratorzy danych – w tym organizatorzy turystyki – powinni poinformować zainteresowanych o sposobie i zakresie ich przetwarzania.

chevron-down
Copy link