Palenie papierosów na klatce schodowej - czy sąsiad może być bezkarny?

28 grudnia 2018
hello world!

Wyobraź sobie, że zostajesz młodym rodzicem. Wprowadzasz się do nowego mieszkania i zaczynasz nowe życie u boku swojej drugiej połówki. Brzmi cudownie. Ten sielankowy obraz przerywa jednak smród wydobywający się z otworów wentylacyjnych i nieszczelnych drzwi. Sąsiad postanowił się odstresować na klatce schodowej. Twoja pociecha zaczyna kasłać, świeżo wyprane ubrania przesiąkają niemiłosiernym zapachem tytoniu, a cała wasza trójka łapie się pod bierne karmienie raka. Wszystko dlatego, że pewien niekulturalny człowiek nie liczy się z istnieniem innych osób. Palenie papierosów na klatce schodowej to częsty problem osób mieszkających w budynkach kilkupiętrowych. Czy można z tym walczyć?

Palenie papierosów - gdzie nie wolno?

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia, przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych nie ma żadnych regulacji zabraniających palenia papierosów na klatce schodowej.

Oficjalnie zakazem objęte zostały:

 • tereny zakładów opieki zdrowotnej i pomieszczenia innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
 • przestrzenie należące do jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • tereny uczelni,
 • pomieszczenia zakładów pracy innych oraz obiekty kultury i wypoczynku oddane do użytku publicznego,
 • lokale gastronomiczno-rozrywkowe,
 • środki pasażerskiego transportu publicznego oraz obiekty służące obsłudze podróżnych,
 • przystanki komunikacji publicznej,
 • pomieszczenia obiektów sportowych,
 • ogólnodostępne miejsca przeznaczone do zabaw dzieci,
 • inne pomieszczenia dostępne do użytku publicznego.

Jedynym ratunkiem może okazać się zatem pozytywna interpretacja przez sąd ostatniego wymienionego punktu. Jednakże warto zapoznać się ze wszystkimi możliwościami obrony.

Palenie papierosów na klatce schodowej? Sprawdź czy masz domofon!

Kilka lat temu powstała spora nowelizacja ustawy traktującej o używaniu tytoniu. Akt prawny miał chronić nasze zdrowie przed następstwami palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych. Jak na ironię dokument ten jest dość nieprecyzyjny. Daje on tym samym ogromne pole manewru tym, którzy mają problem z powstrzymaniem się od sięgnięcia po papierosa w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych (...) w (...) pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego

(art. 5.1 - ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)

Tutaj zaczyna się pierwszy problem. Czytając artykuł po raz pierwszy, można odnieść wrażenie, że sprawa wydaje się rozwiązana. Niestety, cytując klasyka: nic bardziej mylnego! Pomieszczeniem dostępnym do użytku publicznego nie jest każde miejsce, gdzie może przebywać spora grupa osób. Innymi słowy, miejsce publiczne musi być dostępne dla każdego. Najpierw należy sprawdzić, czy dostępu do klatki schodowej nie broni domofon. Urządzenie to może okazać się naszym sprzymierzeńcem lub największym wrogiem, w zależności od tego, po której stronie barykady stoimy. Klatka schodowa wyposażona w ten cud techniki z automatu przestaje być miejscem publicznym. Choć przez domofon może przejść ogromna rzesza ludzi, to jednak nie każdy jest w stanie to zrobić. Dlatego też nie można takiego miejsca nazwać publicznym. Należy jednak dodać, że warto opierać się o ten artykuł, kiedy wytoczy się batalię sądową niekulturalnemu palaczowi. Wszystko pozostanie w rękach sądu i jego poglądu na daną sytuację.

Wspólnota mieszkaniowa może pomóc lub przeszkodzić

Widzisz palącego sąsiada na klatce schodowej i postanawiasz mu zwrócić uwagę? Sprawdź, czy w miejscu 'puszczania dymka' istnieje określony zakaz wydany przez wspólnotę mieszkaniową. Jest to bardzo ważne, ponieważ prawo nie określa zakazu palenia w tym miejscu. Pozwala jednak właścicielowi lub zarządcy obiektu na pewne działania.

Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu (...)

(art. 5.1 pkt 1a - ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)

Palenie papierosów w miejscu publicznym. Ile wynosi grzywna?

Gdy zakaz palenia pojawi się na klatce schodowej, w formie jasnego i widocznego oznaczenia, możliwe jest uznanie tego procederu za zabronione. Ważne jest również to, by wspólnota lub spółdzielnia traktowała te miejsca jako dostępne dla wszystkich. Niestety w języku prawniczym klatka schodowa nie jest miejscem publicznym i należy liczyć się z tym, że uciążliwy sąsiad, straż miejska i sąd mogą mieć takie samo zdanie w tym temacie. Warto jednak walczyć. Do tego celu zachęcam do zapoznania się z kolejnym przepisem mogącym pomóc.

Kto (...) wprowadza do obrotu wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe lub nie umieszcza informacji o zakazie ich sprzedaży wbrew przepisom (...) będąc właścicielem lub zarządzającym obiektem lub środkiem transportu, wbrew przepisom (...) nie umieszcza informacji o zakazie palenia, podlega karze grzywny do 2000 zł. (...) Kto pali wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne wbrew postanowieniom art. 5, podlega karze grzywny do 500 zł. (...)

(art. 13 ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)

Innymi słowy, spółdzielnia, jeżeli nie wywiesi zakazu, a sąd będzie po naszej stronie, może dostać 2000 zł grzywny. Sam palący może otrzymać mandat 500 zł. Niestety słowo może jest tu kluczowe, ponieważ opisywany problem dotyka miejsca, które ciężko poddać jednostronnej interpretacji i uznać je za miejsce publiczne. Zdarzały się jednak osoby, które wracały do mieszkania, trzymając mandat w ręku. Nie ma więc reguły i problem będzie trwał do momentu nowelizacji ustawy.

Czy palenie papierosów może doprowadzić do utraty mieszkania?

Wspólnota mieszkaniowa ma możliwość sięgnięcia po ciężki kaliber w stosunku do mieszkańca, który ewidentnie utrudnia korzystanie z części wspólnych budynku. W praktyce raczej się to nie zdarza, jednakże warto mieć pojęcie o tym przepisie.

Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. (...) Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

(art. 16 - ustawa o własności lokali)

Palenie papierosów na balkonie lub klatce schodowej może, w teorii, spełniać wszystkie przesłanki wskazane w wyżej wskazanym przepisie. Perspektywa utraty mieszkania może skutecznie odstraszyć nałogowego palacza, który niszczy zdrowie swoich sąsiadów.

Jak walczyć z niekulturalnym sąsiadem?

W oparciu o wiedzę zawartą w opisanych aktach prawnych warto najpierw zachować się ' po sąsiedzku'. Zwrócenie uwagi w znakomitej większości przypadków może okazać się wystarczające. Wszak jesteśmy istotami komunikatywnymi i rozmowa może całkowicie odmienić nasze relacje. Jeżeli jednak trafimy na upartego osobnika, warto najpierw sprawdzić, czy na klatce schodowej znajduje się tabliczka mówiąca głośno i wyraźnie: tutaj obowiązuje zakaz palenia. Gdy jej nie ma, zwróćmy się z problemem do wspólnoty. Jeżeli jest, również skierujmy tam swoje kroki. Perspektywa utraty swojego lokum (chociażby teoretyczna) może działać otrzeźwiająco. Co jednak zrobić, gdy wspólnota nie chce nam pomóc?

Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

(art. 144 - Kodeks cywilny)

Dzięki temu przepisowi mamy możliwość rozpoczęcia batalii cywilnej. Dym papierosowy przedostający się do naszego mieszkania w świetle prawa stanowi immisję pośrednią. Z tego względu mamy możliwość pozwać osobę palącą na klatce schodowej. W tym jednak przypadku należy pamiętać, że w naszych rękach leży udowodnienie winy sąsiada, powołanie specjalnych biegłych itd.

Źródło:

 • wskazane akty prawne;
 • radiogdansk.pl;
 • dzienniklodzki.pl;
 • gazetaprawna.pl;
 • plockwyborcza.pl;
 • e-prawnik.pl;
 • gazetalubuska.pl

Akty prawne związane z pojęciem - zakaz palenia; palenie papierosów

Zobacz również:

"Slimy" znikną w 2020 roku

 

chevron-down
Copy link