Rabat od Allegro bez podatku – wyrok NSA

12 lipca 2019
hello world!

Zrealizowanie rabatu, który przyznała użytkownikowi internetowa platforma  zakupowa Allegro, nie stanowi przychodu dla uczestnika takiej akcji promocyjnej. Do takiego wniosku doszedł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 lipca 2019 r. (II FSK 2478/17).

Wniosek o interpretację przepisów 

Cała sprawa rozpoczęła się od wniosku o interpretację indywidualną, który został wystosowany przez Allegro i dotyczył kwestii przyznawania rabatów w ramach akcji promocyjnych. Platforma zakupowa chciała dowiedzieć się, czy kupony rabatowe, które oferuje, stanowią przychód dla uczestników akcji promocyjnych. Jeśli organ podatkowy uznałby, że po stronie osób realizujących kupony rabatowe powstaje przychód, wymagający opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, spółka chciała potwierdzić, że w takiej sytuacji dochodzi do zwolnienia podmiotowego wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Organ podatkowy w wydanej przez siebie interpretacji uznał stanowisko Allegro za nieprawidłowe. W jego opinii kwoty równoważne kwocie przyznanego kuponu rabatowego nie stanowią obojętnego podatkowo rabatu udzielonego przez sprzedawcę kupującemu. W przypadku zaś wykorzystania przez użytkowników przyznanego w ramach akcji promocyjnych, organizowanych przez wnioskodawcę, kuponu rabatowego jego wartość stanowić będzie dla uczestników tychże akcji promocyjnych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej przychód z innych źródeł. Z kolei jeśli chodzi o uczestników realizujących kupon rabatowy w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej – przychód z tej działalności. W konsekwencji na wnioskodawcy będą ciążyć obowiązki płatnika w stosunku do osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

W ocenie organu podatkowego w sprawie nie znajdzie zastosowania również przepis art. 21 ust. 1 pkt 68a PDoFizU.  Aby  doszło do zwolnienia na podstawie wskazanej regulacji, świadczenie musi być przekazane za nic. Do takiej sytuacji nie dochodzi w opisywanej sprawie. Użytkownicy dostają bowiem rabat za dużą liczbę dokonanych transakcji.

Przeczytaj również:
Wadliwy produkt z Allegro? Inny towar niż zamówiony? Sprawdź, co możesz zrobić!

Kupon nie stanowi przychodu 

Allegro, nie zgadzając się z taką interpretacją przepisów, postanowiło złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Po rozpoznaniu sprawy WSA przyznał rację spółce. Ostatecznie sprawę rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny. NSA oddalił skargę kasacyjną organów skarbowych od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 10 maja 2017 r. Sąd, uzasadniając takie rozstrzygniecie, stwierdził, że zarówno otrzymanie kuponu rabatowego, jak i jego wykorzystanie nie stanowi przychodu. Z ustnych motywów wyroku wynika, iż skład orzekający uznał, że rabat ma charakter powszechny. Oznacza to, że skorzystać może z niego każdy użytkownik platformy sprzedażowej. Należy więc uznać, że jest to powszechny mechanizm oferowany wszystkim użytkownikom serwisu. Rabat zatem, jako środek dostępny powszechnie, nie podlega opodatkowaniu PIT. Wyrok jest prawomocny.

chevron-down
Copy link