W obronie Twoich praw - Rzecznik Praw Pacjenta

8 lutego 2019
hello world!

O utworzenie w Polsce instytucji Rzecznika Praw Pacjenta w Polsce walczono już w 2001 roku. Wystąpiło o to Stowarzyszenie Pacjentów "Primum Non Nocere" i jego ówczesny prezes Adam Sandauer. Projekt ustawy przygotowany przez stowarzyszenie zakładał, że Rzecznika Praw Pacjenta powoływać będzie parlament. Organ ten miał pomagać osobom poszkodowanym na skutek błędów i wypadków medycznych. Wtedy próby spełzły niestety na niczym. Pierwszego Rzecznika Praw Pacjenta powołano ustawą dopiero w 2009 roku.

Historia urzędu

Do tej pory funkcję Rzecznika Praw Pacjenta pełniły tylko dwie osoby. Pierwszym Rzecznikiem była Krystyna Kozłowska, pełniąca tę funkcję od 2 października 2009 roku do 12 grudnia 2016 roku. Po niej na Rzecznika wybrano Bartłomieja Chmielowca (od 30 października 2017 roku). Jest on Rzecznikiem Praw Pacjenta do dnia dzisiejszego.

Zastępcą Rzecznika Praw Pacjenta jest Grzegorz Błażewicz (od 3 listopada 2014 roku). Natomiast funkcję dyrektora generalnego pełni Jarosław Fiks.

Zadania Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Do zakresu działania Rzecznika należy:

 • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
 • prowadzenie postępowań w trybie art. 50-53 ustawy o prawach pacjenta;
 • w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55 ustawy o prawach pacjenta;
 • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
 • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
 • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 • współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;
 • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

Rzecznik może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie działań z zakresu ich kompetencji.

Jak zgłosić naruszenie praw pacjenta?

Telefoniczna Informacja Pacjenta:

800 - 190 - 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 18.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30
kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:

 • Poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00
 • Wtorek - w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Środa - w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Czwartek - w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Piątek - w godzinach od 9.00 do 15.00

W celu podniesienia jakości obsługi osób które zgłaszają się do siedziby Biura osobiście po poradę, informacje na temat praw pacjenta czy też w celu przejrzenia akt w swojej sprawie, w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta zostały wprowadzone zapisy na takie spotkania.

 • Osoby zainteresowane powinny zapisać się mailowo (rezerwacja@rpp.gov.pl) lub telefonicznie (22 532-82-43) – wówczas zostanie wyznaczony dzień i godzina spotkania.

Osoby niezapisane również zostaną przyjęte, jednak może zdarzyć się sytuacja, że będą musiały chwilę poczekać ponieważ w pierwszej kolejności będą obsługiwane osoby zapisane.

Czytaj również:

W obronie Twoich praw - Rzecznik Praw Dziecka

W obronie Twoich praw - Rzecznik Praw Obywatelskich

chevron-down
Copy link