Tag: Kodeks Postępowania Karnego

Prawo Karne

Korupcja – problem każdej społeczności

Korupcja towarzyszy życiu publicznemu od początku jego istnienia. Bardzo wiele mówi się o niej w mediach, a każdy człowiek jest w stanie określić mniej więcej, czym ona właściwie jest. Można przyjąć założenie, że jest to „zło konieczne”, z którym jednak należy walczyć, by jego ogrom nie przytłoczył człowieka w przyszłości. […]

Prawo Karne

Znikoma społeczna szkodliwość czynu

Oczywiście popełnianie przestępstw nigdy nie może zasługiwać na aprobatę. Nawet jeśli naruszając prawo karne, w praktyce nie wyrządza się szkody konkretnej osobie. Jakiekolwiek sprzeniewierzenie się prawnym regułom będzie zawsze uznane za naganne. Sprawcy występków mniejszej wagi mogą czasem uniknąć skazania, uzyskując wyrok umarzający postępowanie z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu. […]

Prawo Karne

Zatrzymanie obywatelskie

Chyba każdy chociaż raz w życiu chciałby się poczuć jak bohater filmu akcji. Część osób wolałaby wcielić się w rolę czarnego charakteru, ale większość zapewne poczułaby się lepiej jako ta pozytywna postać. Szczególnie, jeśli wiązałoby się to ze ściganiem złoczyńców. Żeby spełnić to marzenie nie trzeba szukać angażu w Hollywood.  […]

Prawo Karne

Czy warto pisać odpowiedź na akt oskarżenia? – część 2

Pierwszy artykuł wprowadził nas w podstawy legislacyjne oraz aksjologiczne prawa oskarżonego do wniesienia odpowiedzi na akt oskarżenia. Nadal jednak aktualne pozostaje pytanie o ewentualną treść pisma i fakultatywność jego wystosowania. Sąd czy prezes… co za różnica? Z kodeksowego ulokowania art. 338 § 2 KPK wynika, że jest on elementem regulacji […]

Prawo Karne

Biegły, należy Ci się wynagrodzenie!

Skorzystanie z pomocy biegłego w toku postępowania karnego bardzo często wiąże się nie tylko z koniecznością oczekiwania na ekspertyzę, ale również z dużymi kosztami. W zależności od użytych przez biegłego metod badawczych czy czasu przeznaczonego na sporządzenie opinii mogą to być zarówno grosze, jak i bajońskie sumy. Wynagrodzenie czy koszty? […]

Prawo Karne

Czym jest umorzenie rejestrowe?

Umorzenie rejestrowe, jak każde inne, kończy wszczęte uprzednio postępowanie. Katalog przesłanek z art. 17 KPK określa sytuacje, w jakich powinno ono nastąpić. Czym więc różni się zwykłe umorzenie od umorzenia rejestrowego, będącego następstwem wydania postanowienia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw? Tylko dochodzenia! Co istotne, umorzenie opisane […]

Prawo Karne

Znaczenie przyrzeczenia

To ma być majestatyczna chwila, w której świadek – stojąc przed obliczem sądu – uroczyście przyrzeka, że dopełni obowiązku prawdomówności i wyzna wszystko, co mu jest wiadome. Niestety, zazwyczaj brakuje na to czasu… Treść obecnie obowiązującego przyrzeczenia (art. 188 § 1 KPK): Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem […]