Tag: najem

Alfabet prawa: N jak najem

Czym jest najem ? Najprościej opisując można powiedzieć, że jest to umowa w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania (np. mieszkanie) przez czas oznaczony lub nieoznaczony. W zamian najemca zobowiązuje się do płacenia określonego czynszu. Czas i forma w umowie najmu W przypadku gdy umowa tego typu […]

Alfabet prawa: K jak kaucja

W potocznym znaczeniu kaucja kojarzy się z prawem karnym. „Wyjście za kaucją” jest w rzeczywistości wpłatą poręczenia majątkowego. Co więc tak naprawdę oznacza kaucja? Pojęcie kaucji Kaucja – od języka łacińskiego cautio – oznacza rozwagę/środek ostrożności. Jest to określona suma pieniędzy, ale może być określona w różnych formach, np.: zastaw, […]

Alfabet prawa: D jak dzierżawa

Umowa dzierżawy należy do katalogu umów nazwanych, które zostały wyszczególnione w Księdze III Kodeksu cywilnego. Księga ta w całości poświęcona jest zobowiązaniom – a więc umowom zawieranym w zakresie stosunków regulowanych przez prawo cywilne. Przepisy bezpośrednio dotyczące dzierżawy znalazły się Tytule XVII (art.693-709). Podobnie jak najem, dzierżawa prowadzi do przeniesienia […]

Alfabet prawa: C jak czynsz

„Czynsz” – pojęcie z pewnością znane każdemu. Krótko mówiąc jest to nic innego jak terminowa opłata za wynajem. Jednak co dokładnie kryje się pod tą definicją? Na początek definicja z Kodeksu cywilnego – według art. 659 k.c. czynsz – jako opłata – może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach […]

Przychody z najmu w 2018 roku – nowa stawka

Przed zmianami, które weszły w życie z początkiem 2018 r. ryczałt od najmu wynosił 8,5%. Działo się tak niezależnie od wysokości przychodu. Teraz ma się to jednak zmienić. Nowe przepisy powinny zwrócić uwagę podatników, że w niektórych sytuacjach bardziej opłaca się opodatkować najem na zasadach ogólnych niż ryczałtem. W 2018 […]

Czym jest najem okazjonalny lokalu lub mieszkania?

Umowa najmu okazjonalnego uregulowana została w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Ze zwykłą umową najmu łączy ją przedmiot umowy – lokal (najczęściej mieszkanie) który najemca (lokator) otrzymuje do używania od wynajmującego (właściciela lokalu) oraz obowiązek zapłaty czynszu. W odróżnieniu od zwykłej umowy […]

Protokół zdawczo-odbiorczy jako zabezpieczenie umowy

Nie ma przepisu wymuszającego na stronach umowy sporządzanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Czy jest on zatem konieczny? Protokół zdawczo-odbiorczy jest zabezpieczeniem zarówno dla osoby oddającej rzecz (zdającego) jak i dla osoby przyjmującej (odbierającego). Stanowi on dowód prawidłowego przekazania przedmiotu umowy drugiej stronie stosunku prawnego. Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy? Protokół zdawczo-odbiorczy jest załącznikiem […]