Tag: najem

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Dochodzenie zapłaty za kolejne okresy najmu bez wyroku

W lipcu 2018 roku, Sąd Najwyższy pochylił się nad zagadnieniem prawnym dotyczącym: „Czy z prawomocności materialnej (powagi rzeczy osądzonej) wyroku zasądzającego na rzecz powoda część świadczenia z danego stosunku prawnego korzysta rozstrzygnięcie o zasadzie odpowiedzialności z tego stosunku prawnego pomiędzy tymi samymi stronami przy niezmienionych okolicznościach sprawy?” W przedmiotowej sprawie […]

Prawo Cywilne

Rozwiązanie umowy najmu – co trzeba wiedzieć?

Stosunek najmu zajmuje znaczące miejsce w polskim systemie prywatnoprawnym. W Kodeksie cywilnym został on uregulowany jako umowa nazwana. Stosunek najmu to przykład umowy wzajemnej. Przez umowę najmu, zgodnie z treścią przepisu art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego, wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, […]

Prawo Cywilne

Umowa leasingu – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

W praktyce obrotu umowa leasingu zawierana jest najczęściej między przedsiębiorcami. Chociaż istnieje instytucja leasingu konsumenckiego, niewiele osób z niego korzysta. Warto jednak, aby osoba nieprowadząca działalności gospodarczej znała podstawowe cechy tego kontraktu. W pewnych wypadkach może być on bowiem dobrym sposobem finansowania zakupu wartościowych rzeczy. Leasing to specjalistyczna umowa Jako […]

Orzecznictwo, Podatki, Prawo Unijne

Nieruchomości nabyte jako dobra inwestycyjne

Od 2005 r. Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT. W latach 2009–2010 Gmina realizowała inwestycję polegającą na budowie świetlicy. W ramach tej budowy dostarczono jej towary i wyświadczono usługi, za które odprowadziła VAT. Po zakończeniu budowy w 2010 r. świetlica została nieodpłatnie przekazana w zarząd gminnemu ośrodkowi kultury. W 2014 […]

Cykle, Prawo Cywilne

Alfabet prawa: K jak kaucja

W potocznym znaczeniu kaucja kojarzy się z prawem karnym. „Wyjście za kaucją” jest w rzeczywistości wpłatą poręczenia majątkowego. Co więc tak naprawdę oznacza kaucja? Pojęcie kaucji Kaucja – od języka łacińskiego cautio – oznacza rozwagę/środek ostrożności. Jest to określona suma pieniędzy, ale może być określona w różnych formach, np.: zastaw, […]

Cykle, Prawo Cywilne

Alfabet prawa: D jak dzierżawa

Umowa dzierżawy należy do katalogu umów nazwanych, które zostały wyszczególnione w Księdze III Kodeksu cywilnego. Księga ta w całości poświęcona jest zobowiązaniom – a więc umowom zawieranym w zakresie stosunków regulowanych przez prawo cywilne. Przepisy bezpośrednio dotyczące dzierżawy znalazły się Tytule XVII (art.693-709). Podobnie jak najem, dzierżawa prowadzi do przeniesienia […]