Tag: spółka z o.o.

18 października 2019
Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. możliwe również na odległość
Czy zgromadzenie wspólników spółki z o.o. jest możliwe na odległość? Jakie warunki muszą zostac spełnione, aby takie zgromadzenie mogło się odbyć?
12 sierpnia 2019
Zbycie udziałów w spółce z o.o.
18 lipca 2019
Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o. Wzór umowy zbycia udziałów w spółce z o.o. - Generator Umów
Zbycie udziałów w spółce z o.o. to sprzedaż, darowizna lub zamiana, której przedmiotem jest udział. Czym jest umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.?
27 czerwca 2019
Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.
W jaki sposób prawidłowo zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników? Kiedy należy je odbyć i co powinno być jego przedmiotem?
2 kwietnia 2019
Rezygnacja członka zarządu z pełnienia funkcji
Rezygnacja członka zarządu z pełnienia funkcji to przypadek nagłego przerwania pełnienia funkcji W jaki sposób i komu członek zarządu może złożyć rezygnację
8 marca 2019
Księga udziałów w spółce z o.o.
Księga udziałów jest dokumentem informującym o tym, kto posiada udziały w danej spółce i w jakiej ilości. Sprawdź, co jeszcze musi zawierać księga udziałów.
14 lutego 2019
Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o. powstałe po ogłoszeniu upadłości
3 sierpnia 2018
Odpowiedzialność członka zarządu w niewypłacalnej spółce
Poznaj zakresy odpowiedzialności w spółce, która jest niewypłacalna lub zgłosiła wniosek o upadłość. Fachowa interpretacja przepisów z Kodeksu Spółek Handlowych przez naszych ekspertów - zobacz!
27 czerwca 2018
Udział w spółce z o.o. może stanowić majątek wspólny małżonków
Jeżeli wkład wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka, również udział w spółce objęty przez wspólnika wchodzi w skład tego majątku.
30 maja 2018
Składanie oświadczeń woli przez spółkę z o.o. w razie śmierci wspólnika spółki