Tag: wspólnik

6 maja 2021
Spółka celowa
Czym jest spółka celowa, do czego jest wykorzystywana i dlaczego jest szczególnie atrakcyjna dla deweloperów? Dowiedz się, jakie są cele spółki SPV.
15 kwietnia 2021
Podział majątku spółki cywilnej
Podział majątku spółki cywilnej – czy wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysków dopiero po rozwiązaniu spółki? Dowiedz się więcej na ten temat!
9 kwietnia 2021
Zwołanie zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.
Kiedy mamy do czynienia ze zwyczajnym, a kiedy z nadzwyczajnym zgromadzeniem wspólników. Jaka jest procedura zwołania zgromadzenia wspólników?
19 marca 2021
Umowa spółki komandytowej
Z czym wiąże się umowa spółki komandytowej? Poznaj regulacje prawne dotyczące tej umowy. Wszystko, co warto wiedzieć o umowie spółki komandytowej.
19 marca 2021
Czy spółka cywilna może ogłosić upadłość?
Czy spółka cywilna może ogłosić upadłość? Jakie są skutki ogłoszenia upadłości przez wspólnika spółki cywilnej? Dowiedz się więcej na ten temat.
10 marca 2021
Odmowa udzielenia absolutorium może godzić w dobra osobiste
Jakie jest znaczenie udzielenia absolutorium? Czy odmowa udzielenia absolutorium może godzić w dobra osobiste? Co na to Sąd Apelacyjny w Warszawie?
1 marca 2021
Kto może reprezentować spółkę partnerską?
Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki partnerskiej – jak to wygląda w praktyce? Kto może reprezentować spółkę partnerską?
25 lutego 2021
Kto może reprezentować spółkę jawną?
Reprezentacja spółki jawnej – kto może reprezentować spółkę jawną? Jaki jest zakres uprawnień przyznanych wspólnikowi reprezentującemu spółkę?
24 lutego 2021
Kto może reprezentować spółkę cywilną?
Reprezentowanie spółki cywilnej oznacza dokonywanie czynności zewnętrznych (przede wszystkim czynności prawnych). Kto może reprezentować spółkę?
23 lutego 2021
Kto odpowiada za zobowiązania spółki cywilnej?
Kto odpowiada za zobowiązania spółki cywilnej? Dowiedz się więcej na temat zasady solidarnej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki.