Tag: wspólnik

Prawo Cywilne

Spółka cywilna

Spółka cywilna jest stosunkiem prawnym (umową). Jej strony (tj. wspólnicy) zobowiązane są dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w ściśle określony sposób, w […]