Tag: wspólnik

12 sierpnia 2019
Zbycie udziałów w spółce z o.o.
7 czerwca 2019
Spółka osobowa a spółka kapitałowa
Kodeks spółek handlowych dzieli spółki na dwa rodzaje: spółki osobowe i spółki kapitałowe. Jakie są ich cechy wspólne, a czym się różnią?
4 czerwca 2019
Klauzula dobrych obyczajów a pozbawienie wspólnika prawa do dywidendy
Klauzula dobrych obyczajów to zachowania, które wpływają pozytywnie na funkcjonowanie spółki. Pozbawienie wspólnika prawa do dywidendy - kiedy uzasadnione?
15 kwietnia 2019
Spółka cywilna
Spółka cywilna jest stosunkiem prawnym (umową). Jak wygląda w praktyce prowadzenie spółki cywilnej? Czym są wkłady, do których zobowiązani są wspólnicy?
25 marca 2019
Wystąpienie wspólnika ze spółki partnerskiej po utracie uprawnień
8 marca 2019
Księga udziałów w spółce z o.o.
Księga udziałów jest dokumentem informującym o tym, kto posiada udziały w danej spółce i w jakiej ilości. Sprawdź, co jeszcze musi zawierać księga udziałów.
27 lutego 2019
Uchwalenie uchwały wspólników
14 lutego 2019
Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o. powstałe po ogłoszeniu upadłości
17 sierpnia 2018
Współuczestnictwo w sporze wspólników spółki cywilnej
27 czerwca 2018
Udział w spółce z o.o. może stanowić majątek wspólny małżonków
Jeżeli wkład wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka, również udział w spółce objęty przez wspólnika wchodzi w skład tego majątku.