Oznakowanie żywności i pasz jako wolnych od GMO

24 lipca 2019
hello world!

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od GMO czeka na podpis Prezydenta. W ustawie zaproponowano przepisy umożliwiające producentom dobrowolne znakowanie produktów żywnościowych. Mowa o tych produktach, które nie będą zawierać organizmów genetycznie zmodyfikowanych lub też w procesie ich wytwarzania nie wykorzystano organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Promocja polskiej żywności

Umożliwienie znakowania polskiej żywności jako „wolna od GMO” wynika z potrzeby wzmocnienia promocji polskich produktów. Na to szczególnie wskazują autorzy rządowego projektu. Mowa tu o produktach pochodzenia zwierzęcego. Takich, które pochodzą od zwierząt karmionych paszami bez organizmów genetycznie zmodyfikowanych. A w oparciu o pasze produkowane z rodzimych źródeł białka roślinnego.

Żywność wolna od GMO

Jaka żywność może być zatem oznakowana jako wolna od GMO? Będzie to żywność pochodzenia zwierzęcego, jeżeli pozyskano ją ze zwierząt lub od zwierząt w żywieniu których, w okresie karencji poprzedzającym jej pozyskanie, nie stosowano genetycznie zmodyfikowanych pasz. Odnosi się to również do żywności pochodzenia roślinnego. Takiej, która zawiera, składa się lub została wyprodukowana z organizmów, dla których istnieją odpowiedniki wpisane do rejestru żywności i paszy GMO, jeżeli nie zawiera, nie składa się oraz nie została wyprodukowana z GMO.

Jeśli żywność zawiera, składa się lub wyprodukowano ją z GMO wpisanego do rejestru żywności i paszy GMO dopuszcza się jej oznakowanie jako wolnej od GMO. Zawartość modyfikacji genetycznej w tym GMO musi jednak wynosić nie więcej niż 0,1%. Obecność GMO w tej żywności jest natomiast przypadkowa lub nieunikniona technicznie.

Oznakowanie żywności i pasz

Oznakowanie żywności i pasz jako wolnych od GMO może polegać na umieszczeniu na opakowaniu lub etykiecie znaku graficznego. Istnieją również inne sposoby oznakowania. Można umieścić w dokumentacji towarzyszącej tej żywności lub paszy określenia: „bez GMO” (w przypadku żywności pochodzenia roślinnego i żywności składającej się więcej niż z jednego składnika, w skład której nie wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego, oraz pasz).  Zapis „wyprodukowane bez stosowania GMO” będzie z kolei stosowny w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności składającej się więcej niż z jednego składnika, w skład której wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego. Znakowi graficznemu mogą towarzyszyć wyżej wskazane określenia.

chevron-down
Copy link