Kategoria: Prawo handlowe

25 lutego 2021
Kto może reprezentować spółkę jawną?
Reprezentacja spółki jawnej – kto może reprezentować spółkę jawną? Jaki jest zakres uprawnień przyznanych wspólnikowi reprezentującemu spółkę?
24 lutego 2021
Kiedy sąd rejestrowy może rozwiązać spółkę kapitałową?
Regulacja dotycząca rozwiązania spółki przez sąd rejestrowy służy wzmocnieniu bezpieczeństwa obrotu. Kiedy sąd rejestrowy może rozwiązać spółkę kapitałową?
19 lutego 2021
Ograniczenie zbywalności akcji
Czy istnieje możliwość ograniczenia zbywalności akcji na podstawie ustawy, statutu spółki bądź na mocy umowy akcjonariuszy?
18 lutego 2021
Wymogi dla rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej: wpis do CEIDG, wpis do KRS
Jakie są wymogi dla rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej? CEIDG czy KRS – sprawdź, gdzie zarejestrować firmę.
15 lutego 2021
Nowelizacja kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem prawa holdingowego
Jakie są główne założenia nowelizacji kodeksu spółek handlowych? Czemu ma służyć wprowadzenie przepisów tzw. prawa holdingowego?
9 lutego 2021
Odpowiedzialność odszkodowawcza za zgłoszenie nieprawdziwych danych do KRS
Nie wszyscy wywiązują się z obowiązku aktualizacji danych w KRS. Jak wygląda kwestia odpowiedzialności za zgłoszenie nieprawdziwych danych do KRS?
8 lutego 2021
Likwidacja spółki jawnej
Jak wygląda procedura likwidacji spółki jawnej? Czy likwidacja jest zawsze konieczna? Dowiedz się, jakie są inne sposoby rozwiązania spółki jawnej.
4 lutego 2021
Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Likwidacja spółki z o.o. – jak wygląda cała procedura, o czym należy pamiętać? Jakie obowiązki ciążą na likwidatorach? Dowiedz się więcej na ten temat.
5 stycznia 2021
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
Spółka z o.o. w organizacji – kto reprezentuje spółkę w organizacji? Jak wygląda kwestia odpowiedzialności za zobowiązania spółki w organizacji?
7 grudnia 2020
Czym jest badanie due diligence i kiedy się je przeprowadza?
Badanie due diligence odgrywa kluczową rolę w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa. Dowiedz się, co zapewnia badanie due diligence.