Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze

13 maja 2021
Jak obliczać stopnie pokrewieństwa?
Pokrewieństwo w znaczeniu społecznym i prawnym to wzajemny stosunek łączący osoby pochodzące od wspólnego przodka. Jak obliczyć stopnie pokrewieństwa?
23 marca 2021
Na czym polega rozszerzona wspólność majątkowa między małżonkami?
Stosunki majątkowe małżonków dzielimy na ustrojowe stosunki majątkowe oraz stosunki mieszczące się poza ustrojem. Czym jest rozszerzona wspólność majątkowa?
16 marca 2021
Zmiany dla pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Fundusz alimentacyjny czeka sporo zmian. Jakie są zasady i kryteria przyznawania świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Dowiedz się więcej na ten temat.
5 lutego 2021
Zaprzeczenie ojcostwa a alimenty – czy możliwy jest zwrot?
Zaprzeczenie ojcostwa a alimenty – co w sytuacji, gdy zobowiązany do płacenia alimentów mężczyzna jednak nie jest biologicznym ojcem dziecka?
25 stycznia 2021
Sankcje za brak dokonania potrąceń na świadczenia alimentacyjne z wynagrodzenia dłużnika
Egzekucja alimentów z wynagrodzenia pracownika – nowe przepisy mają na celu zniwelowanie zjawiska pracy na czarno dłużników alimentacyjnych.
23 grudnia 2020
Opieka naprzemienna nad dzieckiem
Opieka naprzemienna nad dzieckiem – na czym polega? Czy piecza naprzemienna jest korzystna dla dziecka? Zapoznaj się z opinią sądów.
18 listopada 2020
Rozdzielność majątkowa z mocy prawa – kiedy powstaje?
Kiedy rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa? Co na ten temat mówią przepisy prawa? Dowiedz się więcej!
22 października 2020
Obowiązek wzajemnego szacunku i wspierania się w rodzinie w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Zgodnie z art. 87 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako „k.r.o.”) rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się. Co oznacza to z punktu widzenia prawnego?
14 października 2020
Orzekanie o winie za rozkład pożycia małżeńskiego
Sąd orzekając rozwód stwierdza, po stronie którego z małżonków jest wina za rozkład pożycia małżeńskiego. Co to oznacza w praktyce?
8 października 2020
Alimenty od dziadków
Kiedy należą się alimenty od dziadków? Co na ten temat mówi kodeks rodzinny i opiekuńczy? Dowiedz się więcej.