Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze

11 marca 2020
Pogotowie rodzinne – co to jest i jakie pełni funkcje?
Przepisy ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej regulują zasady funkcjonowania pogotowia rodzinnego. Jak działa pogotowie rodzinne?
10 marca 2020
Jak przebiega badanie trzeźwości i na obecność narkotyków u nieletniego?
Kiedy można przeprowadzić badanie trzeźwości u nieletniego? Jak przebiegają badania trzeźwości i na obecność narkotyków? Dowiedz się więcej.
4 marca 2020
Upadłość konsumencka a alimenty
Upadłość konsumencka jest szansą na wyjście ze spirali zadłużenia. Upadłość konsumencka a alimenty - jak wygląda dochodzenie alimentów w upadłości?
2 marca 2020
Czym jest egzekucja świadczeń alimentacyjnych?
Egzekucja świadczeń alimentacyjnych została w szczegółowy sposób określona w obowiązujących przepisach. Jak można dochodzić swoich należności?
28 lutego 2020
Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika. Dowiedz się, w jakich sytuacjach jest to możliwe.
21 lutego 2020
Czy za zdradę można dochodzić zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych?
Zdrada a zadośćuczynienie - czy za zdradę małżeńską można dochodzić zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych? Dowiedz się więcej!
10 lutego 2020
Konsekwencje odmowy przeprowadzenia dowodu z badania krwi w sprawie o ustalenie ojcostwa
Co w przypadku odmowy przeprowadzenia dowodu z badania krwi w sprawie o ustalenie ojcostwa? Co na temat dowodu z badania krwi mówi orzecznictwo?
10 lutego 2020
Czym jest powinowactwo?
Kiedy powstaje powinowactwo oraz w jakich okolicznościach może ustać? Jakie są linie i stopnie powinowactwa? Dowiedz się więcej!
7 lutego 2020
Czym jest zaprzeczenie macierzyństwa?
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. W jaki sposób jest możliwe zaprzeczenie macierzyństwa?
30 stycznia 2020
Kiedy przedawniają się roszczenia alimentacyjne?
Po jakim terminie następuje przedawnienie roszczeń alimentacyjnych? Jakie czynności przerywają bieg przedawnienia takich roszczeń?