Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze

30 stycznia 2020
Kiedy przedawniają się roszczenia alimentacyjne?
Po jakim terminie następuje przedawnienie roszczeń alimentacyjnych? Jakie czynności przerywają bieg przedawnienia takich roszczeń?
29 stycznia 2020
Co wchodzi w skład majątku osobistego małżonka?
W ustroju wspólności majątkowej występuje majątek wspólny oraz majątek osobisty każdego małżonka. Co zatem wchodzi w skład majątku osobistego małżonków?
23 stycznia 2020
Świadczenie rehabilitacyjne – kiedy przysługuje?
Kiedy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne? Dowiedz się, w jaki sposób można starać się o świadczenie rehabilitacyjne.
8 stycznia 2020
Zakres wzajemnej pomocy w ramach małżeństwa
Co przepisy prawa mówią na temat zakresu wzajemnej pomocy w ramach małżeństwa? Dowiedz się, na czym polega wzajemna pomoc małżonków.
7 stycznia 2020
Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
Obowiązek alimentacyjny nie wygasa z mocy prawa. Dowiedz się, w jaki sposób jest więc możliwe wygaśnięcie obowiązku alimantacyjnego.
27 grudnia 2019
Okoliczności uzasadniające zmiany w wysokości obowiązku alimentacyjnego
Jakie okoliczności mogą uzasadniać zmianę w wysokości alimentów? Kiedy możliwe jest obniżenie alimentów? Sprawdź, co na ten temat mówi orzecznictwo.
23 grudnia 2019
Przesłanki ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym
Jakie są przesłanki ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym? Dowiedz się, co na ten temat mówi Sąd Najwyższy!
20 grudnia 2019
Podział majątku po rozwodzie
Istnieją dwa sposoby podziału majątku po rozwodzie. Jakie to sposoby? Jak prawidłowo dokonać podziału majątku po rozwodzie?
11 grudnia 2019
Do kogo należą pieniądze na koncie dziecka?
Zdarza się, że rodzice zakładają dzieciom konta bankowe i lokują na nich środki. Do kogo należą pieniądze na koncie dziecka i kto ma prawo nimi zarządzać?
9 grudnia 2019
Zarząd majątkiem dziecka. Czy kontrakt sportowy może być zawarty bez zgody sądu?
Zarząd majątkiem dziecka jest powierzony rodzicom. Kiedy jednak czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu muszą uzyskać aprobatę sądu?