Kradzież choinek – co grozi za nielegalną wycinkę?

Świerk

W święta Bożego Narodzenia praktycznie w każdym domu pojawi się drzewko iglaste przystrojone bombkami i światełkami. Zazwyczaj ludzie mają podzielone stanowisko odnośnie tego, czy choinka powinna być sztuczna, czy też prawdziwa. Są i tacy, którym najbardziej podoba się… kradziona.

Żywe drzewko można dziś kupić legalnie u sprzedawcy za max kilkadziesiąt złotych. Inne metody pozyskiwania choinek z lasu, sprzeczne z prawem, wydają się być zatem zbędne, a nawet nielogiczne. Co roku jednak pojawia się ten sam problem. Czym grozi nielegalna wycinka i kradzież drewna z lasu?

Kradzież choinki – niechlubna tradycja

Historia lubi się powtarzać. Przychodzi okres przedświąteczny i automatycznie zwiększa się kradzież drzewa z lasu. Zazwyczaj złodziejom chodzi o konkretny model – wycinka choinek, a właściwie drzew nazywanych choinkami. Największym powodzeniem cieszą się oczywiście jodły i świerki.

Biorąc pod uwagę statystyki, taki stan rzeczy rozpoczyna się już w październiku – wiadomo, wtedy nie ma takich kolejek w lesie – a kończy się na początku stycznia. Zapotrzebowanie na ten rodzaj drewna nie musi ograniczyć się bowiem do kilku dni świątecznych. Nielegalne pozyskiwanie drzewa z lasu wiąże się z wielką stratą dla środowiska. Często cierpią na tym młode, dopiero co posadzone, okazy. Leśniczy sadzą je m.in. w celu wyrównania różnicy po świątecznych, legalnych ubytkach.

Warto zauważyć, że wycinka choinek przez osoby kradnące nie ogranicza się jedynie do celów prywatnych. Mowa tu m.in. o handlu. Taki osobnik, korzystając z okazji, nie pogardzi również gałęziami na stroiki świąteczne. Nie wspominając już o kradzieży drewna na opał, co także ma miejsce.

Nielegalna wycinka drzewa – co na to prawo?

Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie albo kradnie lub przywłaszcza sobie z lasu drzewo wyrąbane lub powalone, jeżeli wartość drzewa nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. (…) Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne. (…) W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się nawiązkę w wysokości podwójnej wartości wyrąbanego, ukradzionego lub przywłaszczonego drzewa, a ponadto, jeżeli ukradzione lub przywłaszczone drzewo nie zostało odebrane, orzeka się obowiązek zapłaty jego równowartości.

(art. 120, Kodeks wykroczeń)

Innymi słowy. Za kradzież choinek z lasu grozić może co najmniej mandat w wysokości 500 zł. Każda osoba, która nie robi tego osobiście, ale pomaga lub namawia innego człowieka do dokonania tego czynu również odpowiada karnie. Osoba, której udowodni się kradzież drewna, będzie musiała oddać dwukrotną wartość zabranego drewna. Tyle z dobrych wiadomości. W momencie, kiedy nastąpi wycinka drewna o wartości większej niż 75 zł – mamy do czynienia z przestępstwem. Co to znaczy? Należy przejść do Kodeksu karnego.

Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie, podlega odpowiedzialności jak za kradzież. (…) W razie skazania za wyrąb drzewa albo za kradzież drzewa wyrąbanego lub powalonego, sąd orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości drzewa.

(art. 290, Kodeks karny)

Z tym przepisem już nie ma żartów. Każdy, kogo interesuje kradzież choinek, zostanie potraktowany jak zwykły złodziej i przestępca. Wspominany wyżej artykuł odsyła nas do kolejnego, który wyjaśnia, co grozi nam za zwykłą kradzież.

Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (…) Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. (…)

(art. 278, Kodeks karny)

W momencie kradzieży większej ilości, grozi nam również kara grzywny w wysokości 5000 zł.

Jak kupić legalną choinkę?

Ukarany może być również kupujący choinkę, jeżeli znał źródło jej pochodzenia. Wspomnianego źródła można się domyślić po warunkach, w jakich drzewko zostało kupione. Nie pomoże tekst: ja nie wiedziałem. Ustawa przewiduje, że normalny człowiek jest w stanie rozróżnić stoisko legalne od nielegalnego. Jeżeli jednak zdarzy się, że jest to z różnych względów utrudnione, po zakupie należy poprosić o rachunek lub asygnatę. Asygnata to dokument, który potwierdza legalne pochodzenie drewna.

Ważne: W leśniczówkach można zakupić choinki już w cenie 30 zł.

Czy działa akcja Choinka?

Tak samo jak w latach poprzednich, tak i w tym roku, trwa tzw. akcja Choinka. W ramach tej akcji policjanci i straż leśna z większą uwagą monitorują lasy oraz drogi dojazdowe do nich. Pomimo starań polskich służb skala problemu nadal jest dość wysoka. Funkcjonariusze ostrzegają, że wiele z wyciętych drzew trafia na nielegalne stoiska.

Bezprawna wycinka choinek prowadzi do niszczenia środowiska i rozwoju tzw. szarej strefy. Stwarza też niebezpieczeństwo utarty zdrowia lub nawet życia. Nieumiejętna wycinka, która odbywa się szybko i pod wpływem stresu związanego z wykryciem, może być tragiczna w skutkach dla samego sprawcy. Z tego względu powstała akcja Choinka. Mundurowi stale patrolują leśne tereny i sprawdzają każdą osobę napotkaną w lesie. Zatrzymywani są również kierowcy, którzy, wyjeżdżając z lasu, mają do pojazdu przytroczoną choinkę.

W akcji uczestniczy nie tylko Straż Leśna i policja, ale także Straż Miejska, Inspekcja Transportu Drogowego, jak również Państwowa Straż Łowiecka. Akcja Choinka funkcjonuje w każdym miejscu, gdzie możliwa jest kradzież drewna związanego z bożonarodzeniową tradycją. Funkcjonariusze najwięcej uwagi poświęcą miejscom, w których rosną drzewa takie, jak: jodły, świerki i sosny. Akcja Choinka ma trwać do 29 grudnia.

Akcja Choinka – krótkie podsumowanie z 2017 roku

  • Wycinka choinek – Wykrycie 300 przypadków;
  • Złapano 270 złodziei drewna;
  • Aresztowano 11 kłusowników;
  • Wystawiono 494 mandaty o łącznej wartości 57 tys. zł.

Źródło:

  • gazetaprawna.pl
  • infor.pl
  • hoga.pl

Akty prawne związane z pojęciem – kradzież choinek; wycinka choinek; kradzież drewna; wycinka drewna; akcja Choinka

Zobacz również:

Przestępstwo kradzieży od 400 zł przyjęte przez rząd