Odszkodowanie za overbooking w liniach lotniczych

Autor: Alma Asuai
9 sierpnia 2019
hello world!

Overbooking jest praktyką, która jednych pasażerów doprowadza do rozpaczy, a innych cieszy co niemiara. Sprzedanie większej ilość biletów niż miejsc wydaje się dość absurdalną praktyką, a jednak wiele linii lotniczych ciągle z niej korzysta. W preambule do rozporządzenia UE przeczytamy, że liczba pasażerów, którym odmówiono przyjęcia na pokład wbrew ich woli, pozostaje zbyt wysoka, podobnie jak liczba pasażerów poszkodowanych odwołaniem lotu bez uprzedzenia oraz dużymi opóźnieniami.

Overbooking

Dlaczego overbooking jest opłacalny? Linie chcą w ten sposób uniknąć latania z pustymi fotelami. Z pewnością dałoby się to rozwiązać inaczej, ale najwyraźniej tak jest im łatwiej. 

Przewoźnicy za pomocą algorytmu “przewidują” obłożenie danego lotu. Podwójne rezerwacje miejsc są wynikiem wyliczeń systemu, który szacuje prawdopodobieństwo niestawienia się pasażerów na lot. Obecnie nie ma żadnych przepisów regulujących taką praktykę. Na szczęście są przepisy regulujące odszkodowania w wypadku odmówienia wejścia na pokład z przyczyn nieleżących po stronie klienta

Linie nie są nawet zobowiązane do umieszczania informacji o ryzyku niedostania się na pokład z takiej przyczyny. Kara, którą Urząd Lotnictwa Cywilnego może nałożyć na przewoźnika, nie jest szokująco wysoka Wynosi ona bowiem od 200 do 4800 zł. Linia lotnicza nadużywająca praktyki overbookingu może także zostać obciążona karą pieniężną w wysokości do 10 % obrotu w poprzedzającym roku. Będzie tak, jeżeli jej działania zostaną uznane za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

Rozporządzenie UE (WE) NR 261/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. zakłada możliwość uzyskania odszkodowania lub rekompensaty za odmowę wejścia na pokład, ale nie precyzuje jej przyczyny:

Art 3W przypadku odmowy przyjęcia pasażerów na pokład wbrew ich woli, obsługujący przewoźnik lotniczy niezwłocznie wypłaca im odszkodowanie, zgodnie z art. 7 i udziela pomocy zgodnie z art. 8 i 9. 

Procedura w wypadku overbookingu jest prosta. Pracownicy linii szukają ochotników, którzy zmienią plany i polecą innym lotem. Dodatkiem na zachętę ma być rekompensata finansowa. Jeżeli nie zgłoszą się chętni, pasażerowie są wpuszczani według kolejności odprawiania. 

Odszkodowanie za overbooking

Osoby, których nie wpuszczono na pokład, mają prawo do odszkodowania za overbooking w wysokości zależnej od długości lotu. W wypadku “odwołania” lotu o  długości od 1 km do 500 km przysługuje odszkodowanie w wysokości 250 EUR, a dla lotów wewnątrzwspólnotowych, dłuższych niż 1500 km i wszystkich o długości od 1500 do 35000 km – 400 EUR. Rozporządzenie zakłada również rekompensatę w wysokości 600 EUR. Dotyczy ona wszystkich lotów, niewymienionych wcześniej. Odległości podane w ust. 1 i 2 mierzone są metodą trasy po ortodromie. 

Uwaga! Przewoźnik może zaoferować kompensację w formie bonu podróżnego lub innej usługi. Nie trzeba się jednak na to zgadzać. Rozporządzenie pozwala na takie działanie, tylko jeżeli pasażer wyrazi na nie pisemną zgodę.

Rekompensatę wypłaca się niezależnie od tego, czy podróżny zgodził się na rezygnację/przebookowanie lotu, czy go do tego zmuszono. Jeżeli kolejny lot wyznaczono na następny dzień, przewoźnik powinien pokryć koszty hotelu i wyżywienia. Pasażer ma prawo do wyboru pomiędzy alternatywnym lotem a zwrotem pieniędzy za niewykorzystany bilet. Przy czym rekompensata może ulec zmniejszeniu, jeżeli czas przylotu alternatywnego lotu nie przekracza planowanego czasu lądowania wcześniej zarezerwowanego połączenia. 

Kolejną propozycją przewoźnika lotniczego może być zmiana lotniska. Gdy miasto lub region jest obsługiwane przez kilka lotnisk, obsługujący przewoźnik lotniczy może zaoferować pasażerowi lot na inne lotnisko. W takiej sytuacji to obsługujący przewoźnik lotniczy ponosi koszt transportu pasażera z tego innego lotniska na lotnisko, do którego dokonano rezerwacji lub na inne pobliskie miejsce uzgodnione z pasażerem.

Przeczytaj również:
Odszkodowanie za opóźniony albo odwołany lot

Wykazanie szkody

Wybitnie poirytowane osoby mogą natomiast dochodzić w sądzie wyższego odszkodowania za overbooking. Mogło się bowiem zdarzyć tak, że odmówienie wejścia na pokład spowodowało niewymierne szkody. Do takich z pewnością należy spóźnienie wiążące się z utratą możliwości przesiadki do innego środka transportu. Poniesioną szkodę trzeba rzetelnie udowodnić, co jest najłatwiejsze w wypadku strat finansowych. 

chevron-down
Copy link