Prawo Lotnicze

Czym jest nadzwyczajna okoliczność w lotnictwie?

Często przewoźnicy lotniczy twierdzą, że ich uchybienia wynikają z nadzwyczajnych okoliczności. Cóż kryje się pod tym pojęciem? W opinii przedstawionej w dniu 22 marca 2012 r. Sprawa C-12/11 Denise McDonagh przeciwko Ryanair Ltd, Rzecznik Generalny Yves’a Bota wskazuje: „Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału ustalenie znaczenia i zakresu pojęć, których definicji prawo Unii nie zawiera, powinno być dokonywane zgodnie z […]

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

Na dzień dzisiejszy w przypadku odwołania lotu, spóźnienia lub braku możliwości wejścia na pokład pasażerom przysługuje możliwość skorzystania z dwóch dróg dochodzenia roszczeń. Można dochodzić ich bądź przed sądem – w drodze postępowania sądowego, bądź przed prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC). Zgodnie z orzecznictwem sądowym, w tym w szczególności uchwale […]