Tag: pracodawca

Orzecznictwo, Prawo Cywilne, Prawo Karne

Cechy zachowania mogące stanowić przyczynienie się poszkodowanego

Sąd apelacyjny w Gdańsku w dniu 09 maja 2018 roku, wydał orzeczenie, tym samym wskazując: „W oparciu o kryteria przyczynowości adekwatnej (art. 362 k.c.) należy zaakcentować, że przyczynieniem się poszkodowanego będzie w zasadzie tylko takie zachowanie, które było nieprawidłowe, w stosunku do którego da się dostrzec cechę obiektywnej naganności. Chodzi […]

Podatki, Pozostałe, Prawo Lotnicze

Koniec Ryanair w Polsce?

Z dniem 1 stycznia 2019 roku spółka Ryanair DAC oficjalnie wycofuje się z rynku polskiego. Dla pracowników firmy oznacza to konieczność przejścia na samozatrudnienie. Taką informację podał portal www.rynek-lotniczy.pl. Miejsce znanych tanich linii lotniczych zajmie polska spółka Warsaw Aviation.  Pracownicy Ryanair DAC zostali w połowie września bieżącego roku poinformowani, iż […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie planuje zmian w urlopach na żądanie

Niektóre media niedawno donosiły, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje w zakresie zmian w Kodeksie pracy. Wiceminister Stanisław Szwed wyjaśnia, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie są przeprowadzane prace nad propozycjami przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych, w tym urlopu na żądanie, zawartymi w projekcie opracowanym przez […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

E-zwolnienia coraz popularniejsze

Coraz więcej lekarzy przekonuje się do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. W niektórych województwach e-ZLA stanowią już nawet połowę wszystkich wystawianych L4. Papierowe zwolnienia można wystawiać do końca listopada. Od 1 grudnia wszyscy lekarze będą musieli dostosować się do nowych przepisów. ZUS podał, że w sierpniu w Polsce wystawiono prawie 38% […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Przyczynienie się pracownika do szkody nie oznacza mniejszego zadośćuczynienia

W przedmiotowej sprawie powodowie wnieśli o zasądzenie od Towarzystwa ubezpieczeniowego na swoją rzecz po 49.000 zł tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpienie po śmierci ojca i męża. Wywodzili, że pozwana ponosi odpowiedzialność jako ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa, na terenie którego doszło do wypadku, w którym ich mąż i ojciec został […]

Orzecznictwo, Prawo Karne, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika

W dniu 20 września 2018 roku, Sąd Najwyższy wydał uchwałę obejmująca kwestie poniższego zagadnienia, mianowicie: Czy w przepisie art. 218 § 1a k.k. pod pojęciem „pracownika” należy rozumieć tylko osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę czy też także osobę, która wykonuje pracę […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Składniki wynagrodzenia – uchwała SN

Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotyczącą składników wynagrodzenia. Składniki wynagrodzenia określonego w art. 81 § 1 k. p.- tj. ”Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli […]

Prawo Cywilne

Prawo cywilne: odpowiedzialność za cudze czyny

Czasami ktoś wyrządzi szkodę innej osobie. Może to być kwestia niedbalstwa czy lekkomyślności. Aby odpowiadać cywilnie nie trzeba więc działać umyślnie. Konieczność zapłaty za skutki czynu niedozwolonego może spotkać każdego, nawet jeśli nie miał on złych zamiarów. Co więcej, w pewnych wypadkach można narazić się na obowiązek naprawienia szkody, mimo […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Nowe dokumenty do ZUS od 2019 roku

Od początku 2019 roku wejdą w życie zmiany dotyczące przechowywania akt pracowniczych. Skrócony zostanie termin archiwizacji tej dokumentacji. Dotknie on pracowników nowozatrudnionych, jak również tych pracujących już jakiś czas. Tych drugich jednak będzie to dotyczyć tylko wtedy, gdy pracodawca przekaże do ZUS dwa dokumenty: Obecnie termin przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi […]