Inspektor PIP zmieni umowę zlecenie w umowę o pracę?

4 października 2019
hello world!

Państwowa Inspekcja Pracy planuje złożenie projektu zmian, które miałyby zwiększyć uprawnienia inspektorów PIP. Mogliby oni między innymi przekształcić z urzędu umowy cywilnoprawne w umowy o pracę. Pojawiają się jednak głosy, że takie uprawnienie byłoby niekonstytucyjne.

Informację o takich planach przekazał portalowi prawo.pl Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

Wiesław Łyszczek powiedział, że Państwowa Inspekcja Pracy już od dawna postuluje o takie zmiany. Zdaniem PIP sytuacje, gdy pracownik zamiast na umowie o pracę świadczy usługi na podstawie umowy zlecenia zdarzają się bardzo często.

– Od dłuższego czasu postulujemy, żeby zmienić niektóre przepisy. Chodzi m.in. o to, aby inspektorzy mieli możliwość – w drodze decyzji administracyjnej – zmiany umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę – wyjaśnia. Większe uprawnienia inspektorów mają między innymi zapewnić pracownikom większe bezpieczeństwo, np. w sytuacji wypadku przy pracy. Zmiana umowy miałaby następować na mocy decyzji administracyjnej, od której pracodawcy przysługiwałoby odwołanie do sądu.

W obecnym stanie prawnym inspektorzy PIP nie mają uprawnień do zmiany umów. Mogą natomiast składać pozwy, a za zgodą pracownika również uczestniczyć w postępowaniu przed sądem pracy w sprawach dotyczących ustalenia stosunku pracy.

Projekt zakłada również zmniejszenie biurokracji i obciążeń administracyjnych, jakie aktualnie ciążą na inspektorach. – Obecnie przed wejściem na kontrolę inspektor potrzebuje do tego upoważnienia, po które musi przyjść do okręgowego inspektoratu pracy. To generuje dodatkowe koszty np. dojazdu do inspektoratów. Myślę, że musimy dążyć do tego, aby upraszczać kontrole, bo to jest w interesie wszystkich – mówi Wiesław Łyszczek.

Czy pracownicy zyskają na zmianie?

Eksperci zwracają uwagę, że proponowane zmiany niekoniecznie muszą być dla pracowników dobre. Nie wiadomo bowiem do końca, jakie mogą one przynieść konsekwencje. Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, że po zmianie umowy z cywilnoprawnej na umowę o pracę pracodawca zwolni pracownika z powodu wyższych kosztów jego zatrudnienia. Pracodawcy mogliby też chcieć wywierać na pracowników nacisk, by sami się zwalniali. Zdaniem ekspertów warto rozważyć możliwość przeprowadzenia przez PIP pilotażowego programu dotyczącego możliwości przekształcania umów przez inspektorów np. w niektórych inspektoratach.

Specjaliści w dziedzinie prawa pracy podkreślają, że to bardzo dobry moment na próbę wprowadzenia zmian. Niskie bezrobocie w Polsce powoduje, że warto zadbać nie tylko o miejsca pracy, ale także o ich jakość.

Zmiana może również wywołać większy wpływ spraw pracowniczych do sądów. Bowiem pracodawcy będą się zapewne odwoływać od decyzji inspektorów nakazujących zmianę rodzaju umowy. Część ekspertów uważa ponadto ten projekt za niekonstytucyjny. Nie wiadomo również, kto miałby zapłacić za skutki błędnego ustalenia stosunku pracy przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

chevron-down
Copy link