Spółka skarbu państwa nie może odmówić udostępnienia informacji publicznej, zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorcy

16 sierpnia 2019
hello world!

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 13 sierpnia 2019 r. uchylił zaskarżoną decyzję PGNiG o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Tym samym WSA już po raz trzeci zobowiązał spółkę, której większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, do zrealizowania żądań wskazanych we wniosku. 

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej wystąpiła 12 kwietnia 2017 r. Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Wspomniana organizacja, na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej, wniosła o udostępnienie następujących informacji:

  1. składu kolejnych zarządów spółki PGNiG Technologie Spółka Akcyjna od 2014 roku do dnia dzisiejszego,
  2. wykształcenia obecnych członków zarządu spółki PGNiG Technologie Spółka Akcyjna wraz z podaniem lat, w których konkretne kierunki studiów lub kursów były rozpoczynane i kończone,
  3. sprawozdań finansowych spółki PGNiG Technologie Spółka Akcyjna za lata 2013-2016,
  4. sprawozdań zarządu z działalności spółki PGNiG Technologie Spółka Akcyjna za lata 2013-2016,
  5. ocen dokonywanych przez Radę Nadzorczą w zakresie sprawozdań zarządu z działalności spółki PGNiG Technologie Spółka Akcyjna za lata 2014-2016 oraz sprawozdań finansowych za lata 2014-2016 oraz składanych walnemu zgromadzeniu corocznie pisemnych sprawozdań z wyników tej oceny za lata 2014-2016,
  6. notatek ze spotkań Rady Nadzorczej spółki PGNiG Technologie Spółka Akcyjna w latach 2014-2016,
  7. planów finansowych spółki PGNiG Technologie Spółka Akcyjna tworzonych na lata 2014-2017, 
  8. wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych prowadzonych w spółce PGNiG Technologie Spółka Akcyjna w latach 2013-2016.

Pomimo wniosku o udostępnienie informacji publicznej spółka nie odpowiadała na żądania wskazane przez wnioskodawców. Taki stan rzeczy doprowadził do skierowania przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska skargi na bezczynność organu do sądu administracyjnego.

Przeczytaj również:
Państwo nie musi zagwarantować każdemu miejsca parkingowego – wyrok WSA w Krakowie

Trzy orzeczenia WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny, w grudniu 2017 roku, częściowo uwzględnił skargę złożoną przez wnioskodawców. Na jej podstawie Sąd zobowiązał spółkę należącą do Skarbu Państwa do realizacji wniosku w zakresie punktów: 5, 7 oraz 8. PGNiG postanowiło, pomimo wyroku Sądu, nie udostępniać informacji, powołując się przy tym na tajemnicę przedsiębiorstwa. Sieć Obywatelska zaskarżyła również i tę decyzję. WSA 30 października 2018 roku przychylił się do skargi wniesionej przez wnioskodawców. Spółka po raz kolejny postanowiła jednak, pomimo wyroku, nie udostępniać informacji, o które wnosili wnioskodawcy. 

Watchdog trzeci raz zaskarżył zatem decyzję PGNiG. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 13 sierpnia 2019 r. uchylił zaskarżoną decyzję PGNiG o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Tym samym WSA już po raz trzeci zobowiązał spółkę, której większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, do zrealizowania żądań wskazanych we wniosku. Sieć Obywatelska oczekuje teraz na pisemne uzasadnienie wyroku, aby móc podjąć dalsze działania w sprawie. Wyrok jest nieprawomocny.

Źródło :

  1. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2019 r. (II SA/Wa 549/19).
  2. https://siecobywatelska.pl/
chevron-down
Copy link