Kategoria: Encyklopedia Prawa

14 sierpnia 2019
Recydywa – cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
W polskim systemie prawnym przewidziane są dwie formy recydywy – tzw. recydywa zwykła i recydywa wielokrotna. Czym się od siebie różnią?
6 sierpnia 2019
Występek o charakterze chuligańskim – cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
Z uwagi na znaczną szkodliwość społeczną czynów chuligańskich, prawo przewiduje za nie surowszą odpowiedzialność. Czym jest występek o charakterze chuligańskim?
24 lipca 2019
Nadzwyczajne złagodzenie kary – kiedy może mieć zastosowanie?
Nadzwyczajne złagodzenie kary stanowi instrument zapewniający elastyczność niezbędną podczas orzekania o wymiarze kary. Kiedy sąd może po niego sięgnąć?
17 lipca 2019
Eksperyment medyczny – cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
Jak każdy kontratyp, ryzyko nowatorstwa, opisane w art. 27 kk opiera się na kolizji dóbr. Kiedy dopuszczalny jest eksperyment medyczny?
11 lipca 2019
Wada prawna - cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Czym jest wada prawna rzeczy?
10 lipca 2019
Alibi – cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
Alibi w języku łacińskim oznacza „gdzie indziej”. Pomaga ono podejrzanemu udowodnić przed organami procesowymi swoją niewinność. Przeczytaj więcej o alibi.
2 lipca 2019
Apelacja karna – cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
Apelacja karna – zwyczajny środek odwoławczy przysługujący od nieprawomocnego sądu I instancji. Czym jest apelacja? Kiedy ją stosować?
27 czerwca 2019
Skarga pauliańska - cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia prawa
Skarga pauliańska sprowadza się do ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Jakie przesłanki należy spełnić, by można było z niej skorzystać?
21 czerwca 2019
Nakaz zapłaty - cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
Nakaz zapłaty to nic innego jak orzeczenie sądowe.Kto wydaje nakaz zapłaty? Jak wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty? Jak wyglądają zasady dotyczące opłat?
18 czerwca 2019
Alfabet prawa: A jak Amnestia
Amnestia - pojęcie z zakresu prawa karnego. Co znaczy? Kiedy można ją zastosować? Czym się charakteryzuje? Jakie są różnice pomiędzy abolicją a amnestią?