Prawo Karne

Prawo Cywilne, Prawo Karne

Czy prawo rzeczywiście nie działa wstecz?

Lex retro non agit – prawo nie działa wstecz. Ta jedna z najważniejszych prawniczych paremii znana jest niemal każdemu. To fundamentalna zasada, która stanowi podstawę działania demokratycznego państwa prawnego. Czy jednak rzeczywiście nie doznaje ona żadnych wyjątków? Czy prawo nigdy nie spogląda w tył? Ustawodawca stara się stale ulepszać prawo. […]

Prawo Cywilne, Prawo Karne, Prawo Lotnicze

Czy sąsiad może latać dronem nad moim domem? Naruszenie posiadania

Nie wolno naruszać samowolnie posiadania, chociażby posiadacz był w złej wierze.  (art. 342, Kodeks cywilny) Wyobraź sobie, że zakładasz rodzinę, budujesz dom i prędzej czy później pojawia się dziecko. Córka wyrasta na piękną nastolatkę. Strasznie denerwuje Cię, że każdy chłopak na ulicy się za nią ogląda. Trudno, takie życie. No […]

Czy sąsiad może, Ochrona Danych Osobowych, Prawo Cywilne, Prawo Karne, Prawo Prasowe, Prawo Własności Intelektualnej
Nosacz Sundajski

Czy sąsiad może mnie nagrywać i robić mi zdjęcia? Kiedy zaczyna się stalking?

Sprawa fotografowania innych osób, a także zastosowanie monitoringu budzi mieszane uczucia. Wizerunek osoby jest chroniony prawem. Tak więc, czy sąsiad może mnie nagrywać lub robić mi zdjęcia? Odpowiedzieć trzeba „po prawniczemu” – to zależy. W jaki sposób można walczyć o swoje prawo do prywatności? Przeczytaj, a dowiesz się również, czym […]

Prawo Drogowe, Prawo Karne

Mandat na podstawie zdjęcia od obywatela? Teraz to możliwe

Naruszenia przepisów prawa drogowego powoli przestają być społecznie akceptowane. Coraz więcej osób piętnuje nielegalne parkowanie, niebezpieczne wyprzedzanie czy przekraczanie prędkości. Wykroczenia są dokumentowane już nie tylko przez złośliwych sąsiadów czy zawziętych aktywistów, lecz również przez zwykłych obywateli. Zdjęcia pojazdów pojawiają się na specjalnych forach internetowych. Później są wysyłane bezpośrednio do […]

Cykle, Prawa Człowieka, Prawo Karne

Abolicja, amnestia i ułaskawienie – podobieństwa i różnice

W polskim systemie prawnym można spotkać się z różnymi pojęciami związanymi z prawem łaski. W każdym z nich chodzi o anulowanie kar. Jakie są więc różnice pomiędzy abolicją, amnestią a ułaskawieniem? Abolicja – czym jest? Abolicja jest aktem prawnym. Decyduje o jednorazowym anulowaniu ścigania konkretnego przestępstwa. W sytuacji, gdzie w […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Wniesienie apelacji po terminie

W dniu 19 lipca 2018 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący res iudicata jako bezwzględna przyczyna odwoławcza w przypadku kontynuowania postępowania po uprawomocnieniu się wyroku sądu pierwszej instancji. Niedopuszczalność umorzenia postępowania odwoławczego w przypadku wystąpienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej. Rozpoznanie apelacji wniesionej po terminie powoduje, że wyrok sądu odwoławczego dotknięty jest uchybieniem […]

Prawo Karne

Czy sąd może uchylić swoje pytanie?

Zasada unus testis – nullus testis nie obowiązuje od dawna. Trwałe wykorzenienie jej z norm prawnych regulujących postępowanie z osobowymi źródłami dowodowymi było wynikiem narodzin idei swobodnej oceny dowodów. Położyła ona kres wszelkim „normatywnym instrukcjom dowodowym” wiążącym niegdyś sąd. Zapraszam do mównicy! Problematykę interrogacji podczas rozprawy regulują – w moim […]

Prawo Karne, Zbrodnia i Kara

Potwór z Worcester na wolności. „On nabił moje dzieci na ogrodzenie!”

Dziewczynka nie chciała przestać płakać. W końcu miała tylko 9 miesięcy. Nie potrafiła inaczej komunikować swoich potrzeb. Uciszyło ją dopiero uderzenie o posadzkę. Gdy była nabijana na ogrodzenie podwórka przez swojego oprawcę, nie czuła już bólu. Nie żyła. Tej samej nocy David McGreavy został zatrzymany. Choć społeczeństwo domagało się kary […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Orzekanie kary dożywotniego pozbawienia wolności wobec młodocianego

Sąd Najwyższy wydał postanowienie dotyczące orzekania kary dożywotniego pozbawienia wolności wobec młodocianego. Po wejściu w życie ustawy z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, to jest od dnia 15 kwietnia 2016 r., dopuszczalność kasacji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, […]

Prawo Karne

Obrona konieczna i przekroczenie jej granic

Od wieków mamy do czynienia z popełnianiem przestępstw. Zawsze uczestnikami tego zjawiska są ofiara i oprawca. Tak więc opierając się na najbardziej oczywistym przykładzie, wskazanym w art. 148 Kodeksu Karnego – zbrodni zabójstwa, z reguły łatwo wydajemy osąd, kto kim jest w tej relacji. Jednakże w pewnych sytuacjach punkt widzenia […]