Prawo Karne

Orzecznictwo, Prawo Karne

Wprowadzenie w błąd banku w celu uzyskania kredytu

W dniu 17 października 2018 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący kwestii sporządzenia nieprawdziwego pisemnego oświadczenia dotyczącego aktualności danych z Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców spółki w celu uzyskania kredytu. Jak ustalił Sąd I instancji, oskarżony w dniu 20 czerwca 2012 r. jako prokurent spółki,.złożył w Banku w celu uzyskania kredytu […]

Prawo Karne

Sławomir Neumann usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień

Były wiceminister zdrowia, Sławomir Neumann usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień. Podczas przesłuchania w prokuraturze polityk nie przyznał się do winy i czeka na możliwość obrony w sądzie. Sławomir Neumann – ciche wsparcie dla prywatnej kliniki? Jak podaje Radio Zet, były wiceminister usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień, przez które pewna prywatna klinika miała […]

Prawo Karne

Od stycznia 2019 roku będą wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

W przyszłym roku maksymalna kara za przestępstwa skarbowe wyniesie ponad 21 mln zł. Najniższa zaś grzywna za wykroczenia uplasuje się na poziomie 225 zł. Wzrost wartości kar jest skutkiem podwyższenia minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2250 zł brutto. Aktualnie minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł. Czym jest przestępstwo a czym wykroczenie skarbowe? […]

Prawo Cywilne, Prawo Karne

Fajerwerki – jak handlować pirotechniką w świetle prawa?

Wytwarzanie i sprzedaż materiałów wybuchowych może odbywać się jedynie po uzyskaniu zezwolenia – koncesji. Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi (…) fajerwerki traktuje jednak jako materiały pirotechniczne, które ww. zezwolenia nie potrzebują. Jak więc wygląda działalność związana z handlem tego typu „zabawkami”? Fajerwerki – […]

Prawo Karne

Właściciele czworonogów mogą być zaskoczeni zmianami w Kodeksie wykroczeń z dnia 15 listopada br.

Nagłówki na niektórych portalach internetowych budziły postrach wśród ‚psiarzy’: „5 tysięcy za psa puszczonego bez smyczy”. Po przeanalizowaniu zmian okazuje się, że nie są one aż tak straszne. Najwięcej zmian nastąpiło w wysokościach kar: Kto nie zachowuje środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 000 […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Wykorzystanie dowodu uzyskanego w wyniku kontroli

W dniu 4 listopada 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał wyrok dotyczący interpretacji normy wynikającej z art. 237a k.p.k., tj. „jeżeli w wyniku kontroli uzyskano dowód popełnienia przez osobę, wobec której kontrola była stosowana, innego przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego niż przestępstwo objęte zarządzeniem kontroli, lub przestępstwa ściganego […]

Prawo Cywilne, Prawo Karne, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Małoletni, nieletni, młodociany – czy to ta sama osoba?

W potocznym rozumieniu osoba dorosła to ta, która ukończyła 18. rok życia. Wszyscy inni to: dzieci, małoletni, nieletni, niepełnoletni czy młodociani. Pewnie dałoby się znaleźć jeszcze więcej słów na określenie takich osób. Dla przeciętnego człowieka dzień osiemnastych urodzin to jedyna granica, której przekroczenie zmienia cokolwiek, jeśli chodzi o sferę prawną. […]

Prawo Karne

Przestępstwa publicznoskargowe, wnioskowe i prywatnoskargowe

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, najważniejszym oskarżycielem w sprawach karnych jest prokuratura. Tę funkcję w niektórych przypadkach może pełnić również policja, straż graniczna czy inne podobne instytucje. Są to wyspecjalizowane organy, które zostały ustanowione właśnie w celu ścigania przestępców i stawiania ich przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Nie wszyscy jednak wiedzą, […]

Prawo Karne

Zniesławienie a zniewaga – na czym polega różnica?

Ochroną dobrego imienia i godności człowieka zajmuje się przede wszystkim prawo cywilne. Chodzi tutaj o przepisy dotyczące dóbr osobistych. Kiedy ktoś zostanie obrażony czy oczerniony, może złożyć w sądzie odpowiednie powództwo i otrzymać – między innymi – zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Sprawcę tego rodzaju naruszeń można jednak ścigać również na […]