Kategoria: Prawo podatkowe

26 stycznia 2021
Sprzedaż ziemi a podatek VAT
Podatek VAT od sprzedaży ziemi – czy każdy kto sprzedaje grunt jest podatnikiem VAT? Jak wygląda sytuacja osób sprzedających prywatną działkę?
28 grudnia 2020
Prezent od pracodawcy i wigilia firmowa a podatek dochodowy
Prezent świąteczny od pracodawcy i wigilia firmowa a podatek dochodowy. Czy takie upominki podlegają opodatkowaniu? Dowiedz się więcej na kruczek.pl
17 grudnia 2020
Przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia
Przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia – kiedy może dojść do powstania takiego przychodu? Czy każde nieodpłatne świadczenie jest opodatkowane?
15 grudnia 2020
Opodatkowanie zagranicznych dochodów członków zarządu
Opodatkowanie zagranicznych dochodów członków zarządu oraz innych organów spółek – na jakich zasadach się to odbywa? Dowiedz się więcej na kruczek.pl
9 grudnia 2020
Transgraniczne opodatkowanie należności licencyjnych
Opodatkowanie należności licencyjnych - co na ten temat mówią umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania? Dowiedz się więcej na kruczek.pl
2 grudnia 2020
Transgraniczne opodatkowanie odsetek
Na jakich zasadach odbywa się opodatkowanie odsetek? Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w sposób szczególny regulują tę kwestię | kruczek.pl
27 listopada 2020
Transgraniczne opodatkowanie dywidendy
Na jakich zasadach odbywa się opodatkowanie dywidendy? Co na ten temat mówią umowy w sprawie unikania podwójengo opodatkowania?
25 listopada 2020
Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania – podstawowe pojęcia
Uzyskanie dochodu za granicą powoduje powstanie obowiązku podatkowego zarówno w państwie, w którym dochód ten uzyskano (państwo źródła), jak również w państwie siedziby czy też zamieszkania osoby, która dany dochód uzyskała.
23 listopada 2020
Zyski przedsiębiorstwa a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Czym są umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania? Jak wygląda kwestia opodatkowania zysków przedsiębiorstwa? Dowiedz się więcej.
18 listopada 2020
Opodatkowanie transportu międzynarodowego podatkiem dochodowym
Jak wygląda opodatkowanie transportu międzynarodowego podatkiem dochodowym? Dowiedz się więcej na ten temat na Kruczek.pl!