Zgwałcenie w wojsku to wypadek przy pracy?

19 marca 2019
hello world!

Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam
służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,
bronić jej niepodległości i granic.
Stać na straży Konstytucji,
strzec honoru żołnierza polskiego,
sztandaru wojskowego bronić.
Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie,
krwi własnej ani życia nie szczędzić.
Tak mi dopomóż Bóg.

Treść przysięgi wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej

Dzień już się kończył, tak samo jak zgrupowanie poligonowe kadry oficerskiej. Były obowiązki, teraz czas na przyjemności. Grill, alkohol i towarzystwo znajomych. Impreza nie trwa długo i o północy wszyscy udają się do swoich namiotów. Jedna z kobiet będących w służbie Rzeczpospolitej również udaje się na miejsce spoczynku. Nie dane jest jej zasnąć, ponieważ do kwatery wchodzi kolega, który jasno okazuje swoje intencje. Próby wyproszenia spełzają na niczym. Dochodzi o stosunku seksualnego. Zdaniem ofiary doszło do zgwałcenia, zdaniem sprawcy doszło do zgwałcenia, zdaniem prokuratury i świadków doszło do zgodnego współżycia.

Zgwałcenie w wojsku - Dzień po wypadku...

Kobieta się budzi. W nocy straciła przytomność i nie jest w stanie określić co dokładnie się stało i do czego doszło.

Zgwałcenie w wojsku - Dwa dni po wypadku...

Ofiara zgłasza się do przełożonego i tłumaczy całe zajście. Podczas wypowiedzi podkreśla, że wstydzi się tego i boi się, ponieważ chłopaki wiedzą o wszystkim i się śmieją.

Zgwałcenie w wojsku - Kilka dni po wypadku...

Kobieta odczuwa silny ból w kroczu, z tego powodu udaje się do lekarza. Na miejsce przywozi ją wojskowa karetka. Podczas badania ginekologicznego okazało się, że powodem bólu było silne zaczerwienienie w okolicach intymnych, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. U pokrzywdzonej wykryto również objawy depresji.

Przełożony, który powinien był działać nie decyduje się na jakikolwiek krok, w celu wyjaśnienia sprawy. Kobieta decyduje się złożyć oficjalny meldunek, w którym informuje dowódcę zgrupowania o zdarzeniu. Taką samą informację otrzymuje dowódca kompanii na poligonie. W toku wyjaśnień sprawca przyznaje się do zarzucanego mu czynu, mianowicie do zgwałcenia swojej koleżanki z wojska.

Zgwałcenie w wojsku

Prokuratura wszczęła śledztwo o przestępstwo doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej dokonane przy użyciu przemocy.

Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

art. 197 § 2 - ustawa Kodeks karny

Ponadto, sprawca miał zostać oskarżony o wykorzystanie stanu bezradności pokrzywdzonej (upojenie alkoholowe) i doprowadzenie do obcowania płciowego.

Kto, wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikający z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej brak zdolności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza ją do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

art. 198 - ustawa Kodeks karny

Śledztwo zostało jednak umorzone z powodu braku dowodów. Zdaniem prokuratora pomiędzy poszkodowaną, a sprawcą doszło do dobrowolnego kontaktu seksualnego.

czy wypadek podczas pracy?

Kobieta widząc, że sprawa karna jest przegrana postanowiła zwrócić się do sądu cywilnego, ponieważ chciała uzyskać chociaż jednorazowe odszkodowanie, przez które doznała uszczerbku na zdrowiu, co zostało wykazane w badaniu szpitalnym kilka dni po zdarzeniu.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (...) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych (...)

art. 3 ust. 1 pkt 1 - ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych

Sąd Rejonowy jednak odrzucił wniosek argumentując, że wspomniany wypadek nie ma związku ze służbą wojskową.

(...) pomiędzy stronami doszło do stosunku seksualnego, ale nie jest możliwe określenie z całą pewnością, czy miał on charakter dobrowolny, czy wbrew woli (...) a także dokładnego przebiegu zdarzenia. Mimo stwierdzonych (...) silnego zaczerwienienia okolic intymnych oraz zaburzeń stresowych pourazowych - nie uznał zdarzenia (...) za wypadek pozostający w związku ze służbą wojskową

ocena Sądu Rejonowego w Suwałkach

Apelacja i odszkodowanie

Ofiara napaści seksualnej nie poddała się i złożyła apelację do Sądu Okręgowego w Suwałkach. II instancja zgodziła się z pokrzywdzoną i przyznała, że doszło do zgwałcenia. Niestety przez wzgląd na charakter wydziału (Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) sąd mógł jedynie stwierdzić o przydzieleniu odszkodowania.

Sądowi Okręgowemu w Suwałkach w składzie trzech sędziów nie budzi żadnych wątpliwości, że do aktu seksualnego (...) doszło przy użyciu przemocy ze strony (...)

ocena Sądu Okręgowego w Suwałkach

Kobieta otrzyma odszkodowanie w wysokości 3,9 tys. zł z tytułu wypadku w związku z pełnieniem służby wojskowej.

Źródło:

  • wiadomosci.wp.pl

Zobacz również:

Prawo a moralność - czy muszą działać razem?

chevron-down
Copy link