Co zmieni się w prawie w 2018 roku?

2 stycznia 2018
hello world!

W kwestiach prawnych powinno się być na bieżąco. Jakie zmiany w przepisach niesie ze sobą rok 2018?

Oto lista najistotniejszych zmian w przepisach prawnych, o których warto wiedzieć...

Pensja minimalna w górę

Na tę zmianę czekało szerokie grono obywateli, 2100 zł brutto – tyle wyniesie pensja minimalna od 1 stycznia. Jest to podwyżka o 5 procent (100 złotych) w porównaniu do 2017 roku. To jednak nie koniec zmian. O 70 groszy, czyli do 13,70 zł wzrośnie minimalna stawka godzinowa.

Zakaz handlu w niedziele

1 marca 2018 roku wejdzie w życie ustawa o zakazie handlu w niedziele. Zakaz na razie nie będzie obowiązywał w dwie niedziele w miesiącu. Zakupy będziemy mogli zrobić w pierwszą i ostatnią niedziele miesiąca. Stanowi to już i tak rewolucję dla wielu pracowników handlu (szacuje się, że jest ich 1,2 mln), którzy do tej pory nie mogli liczyć na ustawowo wolną od pracy niedzielę. Jest to jednak dopiero pierwszy etap poważniejszych zmian. W 2019 roku będzie tylko jedna niedziela handlowa w miesiącu, natomiast  rok później -  w ten dzień będą już pozamykane wszystkie sklepy.

RODO - ochrona naszych danych na wyższym poziomie

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Wprowadza ono między innymi „Prawo do bycia zapomnianym”, czyli prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych z bazy. RODO spowoduje również ograniczenia w zakresie profilowania internetowego. Obowiązek otrzymania zgody na profilowanie przed rozpoczęciem zbierania danych stanie się koniecznością. O profilowaniu będzie trzeba poinformować. Na samo profilowanie nikt bowiem nie musi sie zgadazać, tę wolę trzeba uszanować.

Duże zmiany w prawie jazdy

Od 4 czerwca wejdą w życie, przekładane już kilka razy, zmiany w prawie jazdy. Co czeka młodych kierowców? Przez pierwsze 24 miesiące będzie obowiązywał ich tzw. okres próbny. Taki kierowca przez pierwsze osiem miesięcy będzie mógł jeździć nie szybciej niż z prędkością 50 km/h w terenie zabudowanym oraz 80 km/h poza nim. Na autostradach i ekspresówkach limit wyniesie 100 km/h. Młodzi kierowcy będą też musieli jeździć z zielonym liściem na szybie oraz brać udział w dodatkowych kursach i szkoleniach.

Jedno konto w ZUS

To kolejna istotna zmiana dla przedsiębiorców, których to w tym roku czeka chyba najwięcej nowości. Od stycznia każdy z nich ma indywidualny numer konta w ZUS, na który będzie przelewał wszystkie składki – na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz na fundusz emerytur pomostowych. Do 31 grudnia 2017 ZUS ma obowiązek przekazać wszystkim przedsiębiorcom informacje o numerze konta.

Zatrudnianie cudzoziemców

Od 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej. Cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy (lub kilkoma takimi oświadczeniami) przez okres nieprzekraczający łącznie sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Zmiany w procedurze oświadczeniowej mają na celu wyeliminowanie oszustw, do których często dochodziło w związku z nieszczelną procedurą.

PIT tylko samodzielnie albo przez Urząd Skarbowy

Rozliczając PIT za 2017, nie będzie już można skorzystać z pomocy zakładu pracy. Dotychczas taką możliwość posiadali pracownicy, którzy zatrudnieni byli tylko w jednym miejscu. Po zmianach, osoby fizyczne będą mogły złożyć zeznanie tylko samodzielnie lub też wnioskować o jego sporządzenie do skarbówki. Zmiana dotyczy naprawdę szerokiego grona osób, ponieważ za rok 2016 zakłady pracy sporządziły niemal 400 tysięcy deklaracji PIT.

Konstytucja Biznesu

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w marcu wejdą w życie niektóre przepisy z Konstytucji Biznesu Mateusza Morawieckiego - ważne przede wszystkim dla przedsiębiorców. W listopadzie została ona przyjęta przez rząd, a aktualnie przechodzi przez prace w Sejmie. Co zmieni? Po pierwsze- numer REGON nie będzie już odgrywał tak istotnej roli i do komunikacji przedsiębiorcy z urzędami wystarczy numer NIP.

Po drugie, dla osób, które prowadzą działalność, ale nie otrzymują z jej tytułu miesięcznego przychodu większego niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (czyli 1050 zł brutto w przyszłym roku), przewidziano status działalności nierejestrowanej (bagatelnej). To znaczy, że osoby takie nie muszą rejestrować działalności w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a tym samym płacić z niej składek ZUS.

"Konstytucja Biznesu" wprowadzi też możliwość zawieszenia działalność gospodarczej bezterminowo lub na dowolny okres. Pojawi się również „ulga na start” dla początkujących przedsiębiorców, polegająca na tym, że przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności będą oni zwolnieni ze składek na ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo, zostanie utworzona instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który to będzie m.in. prowadzić negocjacje między przedsiębiorcami a organami administracyjnymi.

Reformy w prawie pracy

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy w marcu 2018 r. zakończy prace nad zmianami w Kodeksie pracy. Dopiero wówczas dowiemy się, jaki będzie ich ostateczny kształt oraz kiedy wejdą w życie. Najprawdopodobniej każdy pracownik zyska prawo do 26-dniowego urlopu – niezależnie od stażu pracy. Zaległy urlop natomiast trzeba będzie wykorzystać do marca następnego roku, a nie do września kolejnego roku, jak jest do tej pory. Spekuluje się również, że zmienią się formy zatrudnienia i będą przede wszystkim etatowe i nieetatowe, natomiast umowy-zlecenia pozostaną opcją, z której można będzie korzystać tylko w rzadkich sytuacjach.

To tylko najistotniejsze zmiany, czekające nas w 2018 roku. Czas pokaże, które z nich spełnią swoje zadania. Ciężko aktualnie przewidzieć, co jeszcze przygotuje dla nas ustawodawca, lecz można spekulować, że nowy rok będzie obfitował w nowości.

chevron-down
Copy link