Kredyt kupiecki – forma kredytu pozabankowego

Kredyt kupiecki jest to forma kredytu udzielanego firmie, która nabywa produkty lub usługi od innego przedsiębiorstwa. Najprościej mówiąc polega na odroczeniu terminu płatności zapłaty za dane dobro. Kredyt kupiecki niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla sprzedającego jak i kupującego. Jednakże warto pamiętać, że taka forma kredytowania niesie za sobą ryzyko dla firmy udzielającej takowego kredytu.

Kredyt kupiecki, nazywany również handlowym jest alternatywnym źródłem finansowania dla kredytów udzielanych przez instytucje kredytowe. Wielu przedsiębiorców nie jest wstanie zapłacić z góry za zamawiany towar bez ingerowania w swoją płynność finansową. Wówczas jedynym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z firmą, która umożliwi uregulowanie płatności z odroczonym terminem płatności. Inaczej mówiąc, udzieli swojemu klientowi kredytu kupieckiego.

Kredyt kupiecki – korzyści

Podstawową korzyścią kredytu kupieckiego jest minimum formalności. Sprowadza się to zazwyczaj do uzgodnienia terminu spłaty za produkt lub usługę pomiędzy sprzedającym a kupującym. Okres odroczenia płatności za zobowiązania zazwyczaj jest ustalany na okres 30 dni. Kredyt handlowy jest również najtańszą formą finansowania. Firmy kredytujące zazwyczaj nie pobierają żadnych kosztów odsetkowych. Jest to korzystne szczególnie dla przedsiębiorców, którzy są w początkowej fazie rozwoju firmy. Kredytobiorca ma możliwość sprzedaży towaru jeszcze przed upływem terminu płatności. Firmy kredytujące swoich kontrahentów postrzegane są jako firmy atrakcyjne oraz konkurencyjne. Pomaga to w budowaniu silnej pozycji na rynku oraz nawiązywaniu stałych relacji biznesowych.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Zagrożeniem jakie niesie za sobą kredytowanie swoich klientów jest ryzyko niewypłacalności. Sprzedający może mieć problem z wyegzekwowaniem długu od kupującego, co może doprowadzić do zaburzenia płynności finansowej. W najczarniejszym scenariuszu może to doprowadzić do bankructwa kredytodawcy. Są jednak możliwości zapobiegania takim przypadkom. Aby zniwelować ryzyko niewypłacalności swojego klienta, sprzedający może ubezpieczyć sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Takie rodzaj zabezpieczenia oferują różne towarzystwa ubezpieczeniowe oraz inne firmy, które specjalizują się w ubezpieczeniach handlowych. Podstawowymi zadaniami ubezpieczycieli są:

  1. Wspieranie przy windykacji należności.
  2. W razie prawnie potwierdzonej niewypłacalności klienta, wypłata odszkodowania.
  3. Kontrola sytuacji finansowej kontrahentów.

Jako zabezpieczenie kredytu kupieckiego może również służyć tzw. skonto. Jest to inaczej dodatkowy rabat za natychmiastowe lub wcześniejsze niż w wyznaczonym terminie uregulowanie zobowiązania. W praktyce wygląda to tak, że sprzedający sprzedaje dane dobro z odroczonym terminem płatności, np. 30 dni. Gdy kupujący ureguluje zobowiązanie w 7 dni, wówczas dostaje dodatkowy rabat od cen podanych na fakturze.

Kredyt kupiecki – warunki przyznawania

Przedsiębiorcy oceniają zdolność kredytową swoich kontrahentów w różny sposób. Zależy to przede wszystkim od ilości kredytowanych klientów. Jeżeli jest ich niedużo, wówczas stosuje się metodę indywidualnego podejścia do każdego z osobna. Gdy natomiast klientów jest więcej, dzieli się ich na poszczególne grupy. Wtedy warunki kredytowania ustalane są zbiorczo. Przy drugiej metodzie zbiór kontrahentów dzieli się na grupy według limitu wartości kredytowania. Stali klienci, którzy terminowo spłacają swoje zobowiązania są przydzielani do grupy z wyższym limitem. Do podstawowych narzędzi, którymi posługują się przedsiębiorcy przy ocenie swoich klientów należą rejestry dłużników. Do najważniejszych z nich należą: Krajowy Rejestr Długów, ERIF, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, BIG InfoMonitor oraz Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych. Dodatkową pomocą dla przedsiębiorców chcących ocenić wiarygodność finansową swoich kontrahentów jest Rejestr Należności Publicznoprawnych, którego działalność ruszyła w styczniu 2018 roku. Będą udostępnione tam dane o przedsiębiorstwach, które mają zaległości wobec państwa.

Kredyt kupiecki stwarza pomoc, szczególnie dla początkujących przedsiębiorców w rozwoju działalności gospodarczej. Dzięki możliwości odroczonego terminu płatności firma przez pewien czas może dysponować cudzymi dobrami. W związku z czym może czerpać przychód oraz zysk bez potrzeby natychmiastowego regulowania zobowiązań.