Kategoria: Prawo Autorskie i Własności Intelektualnej

30 lipca 2018
Znak towarowy – sprawa Nestle
26 czerwca 2018
Prawo autorskie - zmiany w Polskim ustawodawstwie
15 czerwca 2018
Sprawa Scotch Whisky
5 czerwca 2018
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how w toku postępowania sądowego
Od 9 czerwca 2018 r., zacznie obowiązywać Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.
4 czerwca 2018
Produkty lecznicze: Komisja doprecyzowuje przepisy dotyczące własności intelektualnej
22 marca 2018
Promocja mafii
14 lutego 2018
Prawa autorskie - krajowe przepisy jednolite z europejskimi
2 listopada 2017
Granica pomiędzy cytowaniem a plagiatem
30 września 2017
Czy Dior jest renomowanym znakiem towarowym?