Jak zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP?

6 lutego 2020
hello world!

Jak zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej? Nie jest to trudne, jednak zawsze warto najpierw zapoznać się z tematem, a dopiero później ruszać na podbój klas towarowych i usługowych. Krok po kroku wyjaśnię Ci, co musisz zrobić i czego możesz się spodziewać w momencie, gdy zechcesz ochronić swoją nazwę lub logo.

Z pewnością chcesz, tak jak zapewne każdy zainteresowany tematem, żeby decyzja wydana przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej określane również jako: Urząd, UPRP lub Urząd Patentowy RP) była pozytywna. By tak się jednak stało, musisz spełnić szereg ustawowych wymogów dot. udzielenia wyłącznej ochrony. Dobrze więc będzie, jeżeli zapoznasz się z niezbędnymi przepisami. Pierwszym z nich będzie oczywiście art. 252 ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej jako: pwp). Wskazuje on, że procedura rejestracyjna jest działaniem stricte administracyjnym. Jest to o tyle ważne, że w takiej relacji państwo zawsze stoi na wyższej pozycji, a my musimy bardzo dokładnie stosować się do wszystkich poleceń.

Jak zarejestrować znak towarowy? - Dowiedz się, co może być znakiem towarowym

Przede wszystkim musisz zapoznać się z pojęciem znaku towarowego, by nie doszło do pomyłki przy rejestracji oznaczenia mającego reprezentować Twoją markę. Jeżeli jesteś zainteresowany(a) uzyskaniem prawa ochronnego, zapewne wiesz, że musisz samodzielnie wybrać znak towarowy, jego rodzaj i formułę. Zgodnie z art. 138 ust. 1 pwp w zgłoszeniu musisz określić znak towarowy oraz wskazać towary lub usługi, dla których znak będzie przeznaczony. Pamiętaj, że możesz dokonywać w nim poprawek, zmian lub uzupełnień jedynie do czasu wydania decyzji. Oczywiście żadne z Twoich działań nie może doprowadzić do zmiany istoty zgłoszonego znaku towarowego, nie może też rozszerzać wykazu towarów lub usług, dla których zgłosiłeś swój znak towarowy (art. 140 pwp).

Jak zarejestrować znak towarowy? - Sprawdź zdolność rejestrową znaku towarowego

Zanim pomyślisz o złożeniu wniosku do Urzędu Patentowego, polecam Ci sprawdzić, czy wymyślony przez Ciebie znak towarowy jest możliwy do zarejestrowania. Jest to tzw. badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. Polega ono na szczegółowej analizie zgłoszonych i chronionych oznaczeń, zarówno w systemie krajowym, jak i międzynarodowym. Zwróć uwagę na podobne znaki towarowe, które potencjalnie mogą stanowić przeszkodę do zarejestrowania Twojej marki.

Jak zarejestrować znak towarowy? - Wybierz odpowiednią klasę towarową lub usługową

W momencie, kiedy będziesz mieć wniosek przed oczami, zauważysz, że trzeba w nim zaznaczyć odpowiednią klasę towarową lub usługową, dla której chcesz zastrzec oznaczenie. Innymi słowy, samodzielnie wybierasz dziedziny, w których Twoja marka będzie strzeżona. Monopolu na wszystkie zdobyć się nie da. Do wyboru będziesz mieć aż 34 klasy towarowe i 11 klas usługowych. Twoim pomocnikiem, przy dokonaniu prawidłowego wyboru, może okazać się tzw. klasyfikacja nicejska i jej spis znany jako TMClass.

Jak zarejestrować znak towarowy? - Wypełnij formularz (wniosek)

Żeby wypełnić formularz, musisz oczywiście go posiadać. Znajdziesz go na stronie internetowej należącej do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Wiem jednak, że w dzisiejszych czasach liczy się każda minuta, dlatego oszczędzę Ci szukania. Wniosek znajdziesz pod poniższym linkiem. Pamiętaj również, że możesz całą sprawę załatwić przez internet. Potrzebujesz do tego jedynie konta ePUAP.

Oczywiście możesz także udać się osobiście do UPRP. Tam bez problemu otrzymasz formularz zgłoszeniowy. Od tego momentu warto również zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy profesjonalisty. Rzecznik patentowy, jak również odpowiednio wykształcony prawnik, pomoże Ci dokonać właściwych wyborów i uniknąć groźnych błędów.

Jak zarejestrować znak towarowy? - Złóż wniosek wraz z odpowiednią opłatą

Wypełniony wniosek możesz złożyć osobiście, pocztą, telefaksem lub działając za pośrednictwem systemu ePUAP. Nie ma znaczenia, jaką ścieżkę wybierzesz. Ważne jest jednak to, ile za nią zapłacisz.

Przeczytaj: Ile wynosi opłata za rejestrację znaku towarowego?

Na konto Urzędu Patentowego RP należy uiścić jednorazową opłatę za zgłoszenie. Jeżeli działasz w formie tradycyjnej - zapłacisz 450 zł. Przy wniosku on-line będzie trochę taniej - 400 zł. Kwota dotyczy wniosku o ochronę znaku towarowego od jednej do trzech klas towarów i usług. Jest to równoznaczne z tym, że za każdą kolejną klasę UPRP pobierze od Ciebie dodatkowe 120 zł. Po spełnieniu tych przesłanek Twoje zgłoszenie znajdzie się w bazie Register Plus dla znaków towarowych. Nie martw się, jeżeli nie znajdziesz tam swojej rejestracji od razu. Urząd Patentowy ma 2 miesiące na umieszczenie tych informacji.

Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo własności przemysłowej, pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego oznacza się według daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Innymi słowy, "kto pierwszy, ten lepszy". Zauważ jednak, iż zgłoszenie jest uważane za dokonane w tym dniu, w którym wpłynęło do Urzędu Patentowego. Oznacza to nic innego jak:

  • złożenie zgłoszenia w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Urzędu Patentowego,
  • doręczenie zgłoszenia listem poleconym lub kurierskim,
  • zgłoszenie za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej.

Nie ma ograniczeń co do terminu składania wniosku o ochronę znaku towarowego. Można to zrobić tuż po jego stworzeniu lub też po dłuższym okresie jego używania w obrocie gospodarczym. Pamiętaj tylko, że brak natychmiastowej rejestracji stwarza ryzyko utraty prawa pierwszeństwa. Wystarczy, że konkurencyjny podmiot wykorzysta Twoją nieuwagę i zgłosi oznaczenie przed Tobą. Wtedy to on uzyska prawo ochronne na podobny lub taki sam znak towarowy.

Jak zarejestrować znak towarowy? - Okres badań i czas na przyjmowanie sprzeciwów

Okres ten może trwać dość długo (od 2 do 4 miesięcy). Na samym początku UPRP bada, czy złożony przez Ciebie wniosek został poprawnie wypełniony. Następnie bada, czy nie występują w nim przesłanki do udzielenia odmowy rejestracji znaku towarowego. Pro forma sprawdzą tam również to, czy zapłaciłeś wystarczająco dużo za to, czego ostatecznie wymagasz. W przypadku, gdy urzędnicy stwierdzą jakąś nieprawidłowość lub błąd, zostaniesz przez urząd wezwany. Jeżeli wszystko będzie w jak najlepszym porządku, informację o swoim znaku towarowym znajdziesz opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP). Informacja o zgłoszeniu staje się dostępna dla każdego.

Tak więc wraz z publikacją w BUP rozpocznie się okres, w którym osoby trzecie uzyskają prawo do zgłoszenia sprzeciwu do rejestracji Twojego znaku towarowego. Taki sprzeciw można zgłosić w terminie 3 miesięcy od dnia, kiedy nastąpiła wspomniana publikacja. W przypadku, gdy urząd nie otrzyma żadnego sprzeciwu, rozpocznie się etap rejestracji znaku towarowego. Jeżeli jednak zdarzy się tak, że wniesiono sprzeciw, UPRP będzie musiał przeprowadzić postępowanie sprzeciwowe. Nie jest to nigdy dobra wiadomość, ponieważ nawet jeśli jesteś pewny swojej racji i ostatecznie zarejestrujesz swój znak towarowy - zrobisz to niestety dopiero po upływie ok. 3 miesięcy. W bardziej skomplikowanych sprawach postępowanie może trwać nawet 3x dłużej. Ostatecznie Urząd Patentowy wyda decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy lub odmówi jego rejestracji. Opublikowaną decyzję znajdziesz w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

Jak zarejestrować znak towarowy? - Odbierz świadectwo ochronne

Sama rejestracja znaku w Urzędzie, zgodnie z art. 153 ustawy Prawo własności przemysłowej, sprawi, że Twoje prawo ochronne będzie skuteczne na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli udało Ci się spełnić wszystkie poprzednie warunki, Urząd Patentowy wyda dopiero tzw. decyzję warunkową. Oficjalne udzielenie prawa ochronnego stanie się faktem dopiero w momencie, kiedy dokonasz opłaty za dziesięcioletni okres ochrony. Oczywiście, gdy tego nie zrobisz, będzie to znaczyć tyle co rezygnacja z ochrony, a sama decyzja ulega wygaśnięciu. Wpłata zaś jest równoznaczna z wpisaniem znaku towarowego do rejestru znaków towarowych. Wtedy też otrzymasz specjalne świadectwo ochronne, które stanowi dowód Twoich praw.

Jak zarejestrować znak towarowy?

chevron-down
Copy link