Naruszenie znaku towarowego (kary)

15 maja 2020
hello world!

Czym jest naruszenie znaku towarowego i jakie grożą za to kary? Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że gdy oni tworzą nazwę dla swojej marki, ktoś już tę nazwę posiada. Później następuje chwila wielkiego zdziwienia, kiedy w skrzynce pocztowej znajdują nieprzyjemny list.

Przedsądowe wezwanie do zaprzestania naruszania znaku towarowego może być zaledwie początkiem. Warto jednak już dużo wcześniej upewnić się, czy nasza nazwa jest "legalna".

Zanim zarejestrujesz znak towarowy, sprawdź jego zdolność rejestrową!

Jeżeli nie chcesz, by ktokolwiek oskarżył Cię o naruszenie znaku towarowego, przeprowadź odpowiednie badanie zdolności rejestrowej. Skracając wyjaśnienie do minimum - sprawdź w wyszukiwarce i na stronach urzędów patentowych (np. na stronie UPRP lub EUIPO), czy ktoś już nie zastrzegł identycznego lub też łudząco podobnego znaku towarowego. Jest to bardzo przydatne i pomoże Ci utwierdzić się w przekonaniu, czy działasz słusznie, czy też powinieneś pomyśleć nad zmianą marki.

Roszczenie o zaniechanie naruszania znaku towarowego

Każdy właściciel zarejestrowanego znaku towarowego ma prawo do zakazania jego dalszego używania przez inne podmioty. Jeżeli to Twoje prawa będą naruszone, z pewnością skorzystasz z możliwości sporządzenia pisma z takim właśnie roszczeniem. Dlaczego? Bardzo łatwo je stworzyć, ponieważ nie potrzebujesz w nim wykazywać winy przedsiębiorcy, który dokonał naruszenia. Wystarczy, że uprawdopodobnisz ryzyko, że może takie działanie wprowadzić w błąd konsumentów, czyli też Twoich potencjalnych klientów.

Pamiętaj, że prawo w żaden sposób nie limituje wielkości szkody. Ktoś nielegalnie korzysta z Twojej marki i tylko to się liczy. Jest to także przydatne w sądzie. Ze względu na to, że nie wskazujesz konkretnej kwoty, opłata sądowa będzie dużo niższa. Jeżeli zaś sąd stwierdzi, że naruszenie nastąpiło, możesz bez żadnego problemu wystąpić z roszczeniem pieniężnym.

To tylko jedna z możliwości. Co jeszcze możesz zrobić, by chronić własną markę?

Roszczenie i naprawienie szkody wynikłej z naruszenia znaku towarowego

Tutaj z pomocą przychodzą Ci już podstawowe przepisy znajdujące się w ustawie Kodeks cywilny (dalej jako: kc). Zgodnie z art. 363 kc, naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego:

  • przez przywrócenie stanu poprzedniego, lub
  • przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej (odszkodowanie ustalane według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili).

Ważne! Jeżeli przywrócenie stanu poprzedniego stało się niemożliwe lub też wiązałoby się z nadmiernymi kosztami lub trudnościami, będziesz zmuszony ubiegać się o naprawienie szkody w pieniądzu.

Pamiętaj, że - zgodnie z art. 442¹ kc - roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym dowiedziałeś się albo - przy zachowaniu należytej staranności - mogłeś się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Ważne! Termin powyższy nie może być dłuższy niż 10 lat liczonych od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Możesz ubiegać się także o wypłatę stosownego wynagrodzenia odpowiadającego cenie opłaty licencyjnej. Pozwolisz w ten sposób używać swojego oznaczenia, jednakże będziesz czerpał z tego korzyści finansowe. Wysokość kwoty będziesz musiał uzasadnić w ewentualnym procesie. Jeżeli udzielasz lub też udzielałeś(aś) franczyzy w przeszłości, będzie Ci łatwiej, ponieważ udowodnisz, w jakiej kwocie pobierałeś(aś) wynagrodzenie. Przykładowo, jeżeli Twój znak towarowy był warty dla licencjobiorcy ok. 500 zł miesięcznie, to dla samozwańczego użytkownika Twojego oznaczenia sąd ustali podobną miarę.

Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści z naruszania znaku towarowego

Musisz wiedzieć jedno - naruszanie znaku towarowego jest sprawą indywidualną i zawsze tak będzie rozpatrywane przez sąd. Nie jest więc łatwo udowodnić jakie korzyści utraciłeś z tego powodu, że ktoś korzystał z Twojego oznaczenia. Dlatego też przyda Ci się dobry prawnik w osobie adwokata lub rzecznika patentowego.

Naruszenie znaku towarowego a roszczenia prewencyjne

Jako właściciel zarejestrowanego oznaczenia odróżniającego, jakim jest znak towarowy, masz do dyspozycji szereg roszczeń, w tym także tych prewencyjnych. Prewencją zaś jest nic innego jak zapobieganie. Lepiej działać od razu, niż czekać, aż problem się zaogni. Warto więc, gdy tylko poczujesz oddech nieuczciwej konkurencji na plecach, wystosować odpowiednie, przedsądowe wezwanie do zaprzestania działań, które grożą naruszeniem Twojego prawa.

Koronnym argumentem - który warto podnosić - jest to, iż sąd ma prawo zdecydować o wycofaniu i zniszczeniu produktów sygnowanych Twoim znakiem i będących w obrocie, jednakże wytworzonych nie przez Ciebie, a przez Twoją konkurencję.

Możesz działać na wszystkich frontach!

Wszystkie roszczenia, o których tutaj wspomniałem, możesz kumulować. Każde działanie ma na celu przywrócenie stanu sprzed naruszenia Twojego znaku towarowego. Aby osiągnąć ten cel, nie wahaj się korzystać z całego dostępnego Ci arsenału. Pamiętaj też o przepisach z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 25 tejże ustawy, każdy kto oznaczając lub wbrew obowiązkowi nie oznaczając towarów albo usług, wprowadza klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów lub usług albo nie informuje o ryzyku, jakie wiąże się z korzystaniem z nich, i naraża w ten sposób klientów na szkodę, podlega karze aresztu albo grzywny.

chevron-down
Copy link