Wezwanie do zapłaty

11 marca 2019
hello world!

Często zdarzają się sytuację, że dłużnik opóźnia się ze spłatą należnego zobowiązania. W celu zachowania dobrych stosunków warto spróbować załatwić sytuację polubownie. Jeśli jednak - z różnych powodów - jest to niemożliwe, pierwszym krokiem, jaki warto podjąć przed oddaniem sprawy do sądu, jest przesłanie dłużnikowi wezwania do zapłaty.

Kiedy dłużnik zalega ze zwrotem długu...

Z punktu widzenia skuteczności wysłania wezwania do zapłaty nie ma znaczenia, z jakiego tytułu wynika przeterminowana należność. Może to być niespłacona pożyczka, nieuiszczony czynsz za najem mieszkania, niezwrócona w terminie rata z tytułu sprzedaży samochodu. Wszystkie przeterminowane zobowiązania pieniężne nadają się do tego, ażeby wierzyciel wysłał dłużnikowi wezwanie do zapłaty.

...warto wysłać wezwanie do zapłaty

Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest adresowane do dłużnika, który nie uiścił należnej zapłaty w przewidzianym do tego terminie, w celu odzyskania należności. Poprzedza ono wniesienie pozwu do sądu. Często jest już wystarczającym "straszakiem". Dłużnik, nad którym zawisło widmo rozprawy sądowej, jest bardziej chętny do zwrotu należności.

Wysłanie wezwania do zapłaty przed wniesieniem pozwu nie jest obowiązkowe. Warto jednak skorzystać z możliwości jego wysłania. W przypadku zapłaty należności przez dłużnika wierzyciel zaoszczędzi bowiem koszty ewentualnego procesu. Wezwanie do zapłaty, które nie poskutkowało zapłaceniem należności przez dłużnika, może ponadto służyć w postępowaniu sądowym jako dowód inicjatywy wierzyciela/powoda rozstrzygnięcia sprawy zapłaty należności polubownie.

Termin zapłaty należności wyznaczony w wezwaniu do zapłaty jest dowolny. Najczęściej przyjmuje się jednak 7 bądź 14 dni od dnia odbioru pisma.

Wezwanie powinniśmy wysłać listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, w celu uzyskania dowodu jego faktycznego wysłania. Możliwość śledzenia przesyłki jest również istotna przy obliczaniu terminu do zapłaty wskazanego w wezwaniu.

Wezwania do zapłaty można wysyłać w dowolnej liczbie. W praktyce należałoby jednak ograniczyć się do wysłania 3 kolejnych wezwań. W następnej kolejności skierować natomiast sprawę do sądu.

Ważne!

Należy pamiętać, iż wezwanie do zapłaty nie przerywa biegu przedawnienia. Jeśli więc upływa czas możliwości dochodzenia należności, warto rozważyć, czy nie wnieść od razu sprawy do sądu, zamiast przesyłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty.

 

Potrzebujesz wzoru wezwania do zapłaty? Możesz zupełnie bezpłatnie i bez pomocy prawnika stworzyć go w naszym Generatorze Umów.

chevron-down
Copy link