Prawo Karne

Prawo Karne

Wyższe opłaty sądowe

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało ogromny projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych i niektórych innych ustaw. Przewiduje on szereg zmian w postępowaniu cywilnym, zwiększenie […]