Prawo Karne

Prawo Karne

Pogorszenie sytuacji majątkowej jako znamiona oszustwa

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 2017 r. II AKa 400/16 Warto zapoznać się z uzasadnieniem wyroku. Okazuje się, że pojęcie pogarszania sytuacji majątkowej pokrzywdzonego jest zdaniem Sądu bardzo szerokie.  Uzasadnienie Sądu Apelacyjnego Szkoda majątkowa rozumiana jako rzeczywista strata lub utracona korzyść (art. 361 § 2 k.c.) nie należy do znamion typu […]

Prawo Karne

Surowsze kary dla gwałcicieli

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy zmieniający Kodeks Karny trafił do Rządowego Centrum Legislacji. Przewidziane jest w nim zaostrzenie kar za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym. W przyszłości ma się również zwiększyć ochrona ofiar gwałtów. Ministerstwo zaznaczyło, że gwałty często maja charakter zbrodni. Akty te godzą w najbardziej intymną sferę […]

Prawo Karne

Kiedy przysługuje odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie jest najsurowszym środkiem zapobiegawczym na gruncie obowiązującego kodeksu postępowania karnego. Wyjątkowość tego środka wynika przede wszystkim z faktu, iż człowiek zostaje pozbawiony wolności. Zdarza się niestety często, że zastosowanie tego środka nie było prawidłowe. Na przykład w toku postępowania przygotowawczego zastosowano tymczasowe aresztowanie, a następnie sąd wydał wyrok […]

Prawo Karne, Prawo Unijne

Ustawa, która ma wzmocnić europejską współpracę w walce z przestępczością

W dniu 3 października Rada Ministrów przyjęła opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, dzięki której polskie sądy, prokuratura lub inny organ prowadzący dochodzenie (np. Policja, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa) będą mogły wydawać europejski nakaz dochodzeniowy. Analogicznie, państwa UE będą mogły występować do Polski o przeprowadzenie dowodu znajdującego się na terytorium […]

Prawo Karne

Zaczął funkcjonować rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym

Z dniem 1 października zaczął funkcjonować rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym. W oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym Dz.U. 2016 poz. 862. Do rejestru będą wpisywani sprawcy najcięższych przestępstw. W szczególności gwałtów ze szczególnym okrucieństwem, gwałtu na dzieciach poniżej 15 […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Będąc kierowcą odpowiadasz za zapięcie pasów przez pasażerów

Zgodnie z treścią wyroku SN z dnia 5 marca 2013 r. II KK 169/12 obowiązek dopilnowania tego, czy pasażerowie zapięli pasy bezpieczeństwa ciąży na kierowcy pojazdu. Jednocześnie jednak, nie zapięcie tych pasów przez pasażerów, mogło mieć fundamentalne znaczenie dla skutku będącego następstwem wypadku drogowego. W tym kontekście okoliczności w jakich doszło […]