Kategoria: Prawo Restrukturyzacyjne

13 czerwca 2019
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – co dalej?
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Po wykonaniu ostatecznego planu podziału sąd ustala plan spłaty wierzycieli, biorąc pod uwagę określone czynniki.
15 stycznia 2019
Elementarz prawa restrukturyzacyjnego – rada wierzycieli
Rada wierzycieli jest organem ustanawianym zarówno w postępowaniu restrukturyzacyjnym, jak i upadłościowym. Poznaj obowiązki i kompetencje rady wierzycieli.
28 czerwca 2018
Elementarz prawa restrukturyzacyjnego – zgromadzenie wierzycieli
Kolejna część cyklu - Elementarz prawa restrukturyzacyjnego. Tym razem poświęcona jest zgromadzeniu wierzycieli, kolegialnemu organowi, w ramach którego wierzyciele mogą realizować swoje uprawnienia. Posiada ono kompetencje do decydowania o formie zaspokojenia swoich wierzytelności oraz dalszym losie dłużnika.
27 czerwca 2018
Elementarz prawa restrukturyzacyjnego – spis wierzytelności
18 czerwca 2018
Restrukturyzacja a niewypłacalność pracodawcy
25 maja 2018
Elementarz prawa restrukturyzacyjnego - nadzorca i zarządca
W postępowaniu restrukturyzacyjnym konieczny jest udział osoby, która będzie kontrolowała lub zastępowała dłużnika w zarządzaniu jego majątkiem. Taką osobą staje się nadzorca lub zarządca. Dowiedz się więcej na temat tego, kto może sprawować te funkcje i z czym się one wiążą. Wystarczy kliknąć. | kruczek.pl
24 maja 2018
Elementarz prawa restrukturyzacyjnego - sąd restrukturyzacyjny
Sąd restrukturyzacyjny rozpoznaje sprawy restrukturyzacyjne. W postępowaniu restrukturyzacyjnym, w zakresie dokonywania czynności sądowych dużą rolę odgrywa sędzia-komisarz. Chcesz wiedzieć więcej na temat prawa restrukturyzacyjnego, odwiedź Kruczek.pl