Pozew o rozwód - jak napisać? Gdzie złożyć? Ile kosztuje?

27 listopada 2018
hello world!

W jaki sposób możemy zakończyć dotychczasowy związek małżeński? Ostateczną drogą jest rozwód, czyli rozwiązanie przez sąd dotychczasowego związku małżeńskiego, na wniosek jednego, bądź też obojga małżonków.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Każdy pozew o rozwód należy wnieść do Sądu Okręgowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania osób chcących zakończyć swoje małżeństwo. Decyzje o orzeczeniu rozwodu podejmują nie małżonkowie, a sąd. Jedynym warunkiem do takiego działania jest wniesienie ww. pisma.

Właściwy miejscowo będzie sąd, gdzie małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Istotne jest, by w tym miejscu zamieszkiwało przynajmniej jedno z małżonków. Jeżeli chcący się rozejść mieszkają już całkowicie w innych miejscach, właściwym sądem jest ten, w którego okręgu zamieszkuje Pozwany/Pozwana. Gdy ten warunek nie może zostać spełniony (Powód/Powódka nie zna miejsca zamieszkania Pozwanego/Pozwanej) właściwym sądem jest ten, w którego rejonie zamieszkuje osoba pozywająca.

Ważne: Opłata stała od złożenia pozwu wynosi 600 zł.

Gdy pozew o rozwód wpłynie do SO, zostaje rozpatrzony indywidualnie. Ocenia się go pod względem występujących przesłanek, które pozwalają na zakończenie małżeństwa.

Kiedy sąd może orzec rozpad związku?

Jedyną możliwością orzeczenia rozwodu jest trwałe i zupełne ustanie pożycia małżeńskiego.

Rozkład pożycia jest trwały jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków, zupełny jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. - wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny (I ACa 51/10)

Wymienione więzi to nic innego jak:

  • uczucia i bliskość emocjonalna (np. brak relacji rozmów, wrogość;
  • zbliżenia cielesne (należy zauważyć, że sama choroba lub wyjazd nie są powodami ustania bliskości fizycznej między małżonkami, którzy mogą argumentować chęć rozwodu);
  • aspekty gospodarcze (np. wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego, brak wspólnych posiłków).

Z trwałym i zupełnym ustaniem pożycia małżeńskiego mamy do czynienia w sytuacji, kiedy w żaden sposób nie jest możliwe, by małżonkowie do siebie wrócili, ponieważ nie łączą ich już żadne więzi emocjonalne.

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

Są sytuacje, w których mimo udowodnienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, sąd nie będzie miał możliwości orzeczenia rozwodu. Takimi wyjątkami są:

  • dobro wspólnych małoletnich dzieci (ochrona przed negatywnymi skutkami rozwodu);
  • sprzeczność z zasadami współżycia społecznego (np. doprowadzenie do rażącej krzywdy małżonka, który nie godzi się na rozwód);
  • naganne zachowanie małżonka domagającego się rozwodu;

Sąd każdą sprawę powinien traktować indywidualnie i rozpatrywać jej stan przez pryzmat takich cech, jak:

  • staż małżeństwa;
  • sytuacja finansowa obojga małżonków;
  • kondycja psychiczna obojga małżonków;
  • wiek małżonków;
  • stan zdrowia fizycznego małżonków;
  • umiejętność zaspokajania potrzeb osobistych małżonków.

Kiedy sąd orzeknie rozwód? - ciekawe przypadki

  1. Rozwód osób w podeszłym wieku za ich zgodą nie godzi w zasady współżycia społecznego - patrz: wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (sygn. akt ACa 683/04).
  2. Sąd też nie godzi się na to by "na siłę" pozostawiać przy istnieniu martwych, nie wróżących odrodzenia związków małżeńskich, zwłaszcza w wypadku założenia przez jednego z małżonków nowego nieformalnego związku. - patrz: wyrok Sądu Najwyższego (III CKN 1032/99).
  3. Orzecznictwo decyduje się na rozwód jako "zło konieczne" w sytuacjach, kiedy utrzymanie związku nie ma pokrycia w rzeczywistości. Działa on w imię interesu społecznego dla eliminacji innego zła społecznego, jakim byłoby utrzymywanie formalnego węzła małżeńskiego, gdy zanikła wspólnota małżeństwa, gdy małżeństwo faktycznie nie istnieje i nie ma szans na dalsze jego funkcjonowanie. - patrz: uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (sygn. akt C 798/51).
  4. Odmowa małżonka na wyrażenie zgody rozwodowej ze względów religijnych nie jest zasadna - patrz: wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (sygn. akt I ACa 290/99).

Jak napisać pozew o rozwód?

Czas rozwodu nie jest przyjemny dla żadnej ze Stron. Wiąże się on z wieloma trudnościami i problemami. Biorąc pod uwagę sferę emocjonalną człowiek często musi radzić sobie sam, jednakże z perspektywy prawnych batalii może się on spotkać ze wsparciem.

Jeżeli chcesz stworzyć profesjonalny pozew o rozwód, skorzystaj z naszego Generatora Umów i Dokumentów. Problem napisania pozwu rozwodowego wzięliśmy na siebie. Oprócz tego dokumentu mogą Ci się przydać:

Kruczek.pl - profesjonalny Generator Umów już dostępny!

 

Zobacz także:

Unieważnienie małżeństwa

Alfabet prawa: R jak rozwód

Rozwód bez orzekania o winie

Legitymacja czynna a rozwód

Rozwód – jak rozliczyć wspólny dług małżonków

Alfabet prawa: I jak intercyza

chevron-down
Copy link